YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn GDCD lớp 11 năm 2017 - THPT Phú Quốc, Kiên Giang

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn GDCD lớp 11 năm 2017 - THPT Phú Quốc, Kiên Giang, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ BÀI:

 

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT PHÚ QUỐC

 

(Đề có 4  trang)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK 1 LỚP 11

 NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: GDCD

Thời gian làm bài 45 Phút

    Họ tên: ………………………………. Lớp: ………………

 

A. Phần trắc nghiệm (7đ)

Câu 1:  Trong trường hợp: Tổng giá cả hàng hóa sau khi bán ra thị trường lớn hơn tổng giá trị để sản xuất hàng hóa thì nhà sản xuất sẽ:

    A.  Thu hẹp quy mô sản xuất                                     B.  Giữ nguyên quy mô sản xuất hàng hóa

    C.  Thua lỗ và phá sản                                               D.  Mở rộng quy mô sản xuất

Câu 2:  Để thu được lợi nhuận, giá cả hàng hóa  bán ra thị trường phải như thế nào?

    A.  giá cả bằng giá trị hàng hóa                                 B.  Giá cả lớn hơn giá trị hàng hóa                 

    C.  Giá bán ra bé hơn giá trị hàng hóa                       D.  Giá bán lớn hơn hoặc bằng giá trị hàng hóa

Câu 3:  Để sản xuất ra bánh in cùng chất lượng và mẫu mã, thời gian lao động của chi H là 1 giờ/1 cái, chị K là 2 giờ/1 cái, chị N là 3 giờ /1 cái. Trên thị trường, xã hội thừa nhận mua và bán với thời gian là 2 giờ/1 cái. Vậy trong 3 người trên, ai là người không thực hiện tốt yêu cầu của quy luật giá trị ?

    A.  Chị N                       B.  Chị H và chị K                     C.  Chị K                        D.  Chị H                     

Câu 4:  Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì:

    A.  chúng đều là sản phẩm của lao động                   B.  chúng đều có giá trị và giá trị sử dụng            

    C.  chúng có giá trị sử dụng khác nhau                     D.  chúng có giá trị bằng nhau                               

Câu 5:  Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại tạo thành:

    A.  lực lượng lao động       B.  công cụ lao động      C.  tư liệu sản xuất       D.  Phương tiện lao động                                        

Câu 6:  Sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định:

    A.  số lượng hàng hóa trong xã hội                           B.  mọi hoạt động của xã hội                                 

    C.  tạo việc làm cho người lao động                         D.  thu nhập của người lao động

Câu 7:Theo C Mác, chúng ta có thể dựa vào đâu để phân biệt các thời đại kinh tế khác nhau trong lịch sử ?

    A. Công cụ lao động                                                  B. Người lao động      

    C. Đối tượng người lao động                                    D. Sản phẩm lao động làm ra

Câu 8:  Muốn giảm thời gian lao động cá biệt thấp hơn thời gian lao động xã hội cần thiết nhà sản xuất thì phải:

    A.  mở rộng quy mô đầu tư                    

    B.  mở rộng thị trường tiêu thụ

    C.  đẩy mạnh khai thác tài nguyên thiên nhiên

    D.  nâng cao trình độ người lao động và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất.

Câu 9:  Trong nền sản xuất hàng hóa, người tiêu dùng muốn có giá trị sử dụng của hàng hóa thì người mua phải bỏ ra một số tiền tương ứng với:

    A.  giá trị của hàng hóa đó                                           B. chi phí mua nguyên liệu

    C.  giá cả thuê mướn lao động                                     D. chi phí sản xuất hàng hóa đó                          

Câu 10:  Tiền tệ thực hiện chức năng là phương tiện thanh toán khi nào?

    A.  Khi tiết rút khỏi lưu thông, đi vào cất trữ

    B.  Khi dùng tiền để chi trả sau khi giao dịch mua bán

    C.  Khi tiền dùng để đo lường và biểu hiện của giá trị hàng hóa

    D. Khi tiền dùng làm môi giới cho hoạt động mua bán hàng hóa

Câu 11:  Hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là:

    A.  người lao động                                                       B.  tư liệu sản xuất             

    C.  nguyên liệu                                                                 D.  tư liệu lao động            

Câu 12:  Ý nào sau đây là sai khi nói về lý do người ta lựa chọn tiền vàng để cất trữ chứ không phải là tiền giấy để cất trữ ?

    A.  Tiền giấy dễ hư hỏng, rách nát, chỉ có giá trị tượng trưng quy ước nên dễ bị mất giá.

    B.  Tiền vàng quí và hiếm, có thể làm đồ trang sức

    C.  Do tâm lý thích vàng.

    D.  Cất trữ tiền vàng để lâu không bị mất giá trị

Câu 13:  Nhà sản xuất đã vi phạm nội dung yêu cầu của quy luật giá trị trong trường hợp nào sau đây?

    A.  Thời gian lao động cá biệt bé hơn hoặc bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

    B.  Thời gian lao động cá biệt bé hơn thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

    C.  Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

    D.  Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

Câu 14:  Nếu tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ để khi cần thì đem ra mua hàng. Như vậy tiền thực hiện chức năng nào sau đây?

    A.Phương tiện thanh toán.                                       B.Thước đo giá trị     

    C.Phương tiện cất trữ.                                             D.Phương tiện lưu thông      

Câu 15:  Sản phẩm chỉ trở thành hàng hóa khi có đủ mấy điều kiện?

    A.  2 điều kiện                      B.  4 điều kiện             C.  3 điều kiện                D.  5 điều kiện

Câu 16:  Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?

    A.  Thời gian đủ để sản xuất ra hàng hóa

    B.  Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

    C.  Chi phí để sản xuất ra hàng hóa

    D.  Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa

Câu 17:  Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động?

    A.  Máy cưa                                                              B.  Không khí               

    C.  Gỗ để đóng bàn ghế                                          D. Vật liệu xây dựng         

Câu 18:  Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

    A.  Do chủ trương chính sách tự do kinh doanh

    B.  Do ý chí chủ quan của các doanh nhiệp

    C.  Do tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là đơn vị kinh tế độc lập , điều kiện và lợi ích khác nhau

    D.  Do quy luật tất yếu của nền kinh tế

Câu 19:  Giá cả hàng hóa bao giờ cũng vận động xoay quanh trục:

    A. chi phí sản xuất                                                         B. giá trị sử dụng của hàng hóa      

   C. giá trị hàng hóa                                                          D.  giá trị trao đổi                                             

Câu 20:  Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có:

    A.  số lượng khác nhau                                                B. giá trị sử dụng khác nhau     

    C. giá trị khác nhau                                                     D. giá cả khác nhau

Câu 21:  Để phân biệt cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh, cần dựa vào những tiêu chí nào sau đây?

    A.  Tính truyền thống, tính nhân văn và hệ quả                 

    B.  Tính đạo đức, tính pháp luật và hệ quả

    C.  Tính hiện đại, tính pháp luật và tính đạo đức              

    D.  Tính đạo đức và tính nhân văn

Câu 22:  Quá trình lao động sản xuất là sự kết hợp giữa:

    A.  sức lao động và tư liệu lao động                                 

    B.  sức lao động và đối tượng lao động

    C.  sức lao động và tư liệu sản xuất                                   

    D.  tư liệu lao động và đối tượng lao động            

Câu 23:  Do sản phẩm bánh đậu xanh của gia đình anh N bán ra thị trường chậm, ít có lãi trong khi đó nhu cầu thị trường về bánh trung thu ( dịp rằm tháng 8 âm lịch) tăng mạnh. Cơ sở sản xuất của gia đình anh N đã giảm số lượng sản xuất bánh đậu xanh sang sản xuất thêm mặt hàng bánh trung thu để bán với có lợi nhuận cao hơn. Gia đình anh N đã vận dụng tốt tác động nào của quy luật giá trị ?

    A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển                   

    B.  Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa                

    C.  Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất       

    D. Tạo ra năng suất, chất lượng sản phẩm cao hơn.

Câu 24:  Thị trường có mấy chức năng?

    A.  4  chức năng                                                       B.  2 chức năng             

    C.   3 chức năng                                                       D.  5 chức năng

Câu 25:  Hành vi nào sau đây biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?

    A.  Nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã hàng hóa và các dịch vụ khuyến mãi.

    B.  Tung tin đồn sai sự thật về hàng hóa gây hoang mang cho người tiêu dùng

    C.  Sử dụng hợp lý nguồn nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất

    D.  Áp dụng khoa học- công nghệ hiện đại vào sản xuất

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn GDCD lớp 11 năm 2017 của trường THPT Phú Quốc, Kiên Giang, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)