RANDOM

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn GDCD lớp 11 năm 2017 - THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn GDCD lớp 11 năm 2017 của trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ BÀI:

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

PHAN NGỌC HIỂN

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK I NĂM 2017-2018

MÔN: GDCD - LỚP 11

Thời gian làm bài: 45 phút;

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên học sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................

 

Câu 1: Yêu cầu qui luật giá trị đối với sản xuất là?

A. Giá trị cá biệt ≥  giá trị xã hội.                       B. Giá trị cá biệt <  giá trị xã hội..

C. Giá trị cá biệt ≤  giá trị xã hội.                       D. Giá trị cá biệt >  giá trị xã hội..

Câu 2: Giá cả của hàng hóa trên thị trường vận động như thế nào?

A. Giá cả = giá trị.                                                 B. Giá cả > giá trị.

C. Giá cả < giá trị.                                                 D. Xoay quanh trụ giá trị

Câu 3: Khái niệm hàng hóa là một phạm trù thuộc lĩnh vực

A. Chính trị.                   B. Kinh tế.                      C. Văn hóa.                    D. Lịch sử.

Câu 4: Sản phẩm chỉ trở thành hàng hóa khi đi vào tiêu thông qua

A. bảo quản hàng hóa.                                          B. vận chuyển hàng hóa.

C. thông qua mua -  bán.                                      D. sản xuất ra hàng hóa.

Câu 5: Trong phương thức sản xuất thì lực lượng sản xuất là chỉ mối quan hệ nào dưới đây?

A. Giữa con người với con người.

D. Sản phẩm được sản xuất ra để bán.               B. Giữa con người với tự nhiên.

C. Giữa con người với đối tượng lao động.       D. Giữa con người với tư liệu sản xuất.

Câu 6: Trong nền kinh tế hàng hóa, muốn tiêu dùng được giá trị sử dụng của hàng hóa thì phải ?

A. dùng hàng hóa đó.                                            B. sản xuất ra hàng hóa đó.

C. mua được hàng hóa đó.                                   D. bán hàng hóa đo.

Câu 7: Quá trình lao động sản xuất là sự kết hợp giữa:

A. Sức lao động và tư liệu lao động.                  B. Sức lao động và đối tượng lao động.

C. Tư liệu lao động và đối tượng lao động.       D. Sức lao động và tư liệu sản xuất.

Câu 8: Khi năng xuất lao động tăng lên thì lượng giá trị của hàng hóa sẽ

A. Giá trị cá biệt =  giá trị xã hội..                      B. Giá trị cá biệt >  giá trị xã hội.

C. Giá trị cá biệt không đổi.                                D. Giá trị cá biệt <  giá trị xã hội.

Câu 9: Để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, sự tăng trưởng kinh tế phải dựa trên

A. cơ cấu kinh tế hợp lí.                                       B. phát triển kinh tế ổn định.

C. cơ cấu kinh tế phù hợp.                                   D. vận động trong một cơ cấu nhất định.

Câu 10: Bản chất của tiền tệ là gì?

A. Tiền giấy, tiền vàng và ngoại tệ.

B. Thước đo giá trị của hàng hóa.

C. Phương tiện để lưu thông hàng hóa và để thanh toán.

D. Hàng hóa đặc biệt, đóng vai trò làm vật ngang giá chung.

Câu 11: Sức lao động là:

A. Người lao động được sử dụng trong quá trình sản xuất.

B. Hoạt động lao động của con người đến đối tượng lao động.

C. Hoạt động có mục đích của con người để tạo ra của cải.

D. Toàn bộ thể lực và trí lực của con người có thể được sử dụng trong quá trình sản xuất.

Câu 12: Phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình?

A. Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng phong phú.

B. Tạo điều kiện vật chất để phát triển đất nước.

C. Là điều kiện để xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bô.

D. Tăng thu nhập quốc dân và phúc lợi xã hội.

Câu 13: Giá cả của hàng hóa là:

A. Sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa.

B. Giá tiền đã in trên sản phẩm hoặc người bán quy định.

C. Sự thỏa thuận giữa người mua và người bán.

D. Số tiền mà người mua phải trả cho người bán.

Câu 14: Để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận người sản xuất phải

A. đảm bảo GTCB ≤ GTXH của hàng hóa.        B. làm cho giá cả > giá trị của hàng hóa

C. nâng cao năng xuất lao động.                         D. làm cho giá cả < giá trị của hàng hóa.

Câu 15: Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và công bằng xã hội gọi là:

A. Phát triển kinh tế.                                             B. Kinh tế vĩ mô.

C. Kinh tế vi mô.                                                   D. Cơ cấu kinh tế hợp lí.

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn GDCD lớp 11 năm 2017 - THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)