ON
ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 Giải tích lớp 11 Trường THPT Tô Hiệu năm học 2017 - 2018 có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4 Giải tích lớp 11 Trường THPT Tô Hiệu - Thường Tín năm học 2017 - 2018 sau đây gồm 25câu trắc nghiệm có đáp án sẽ giúp các em có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra 1 tiết Chương 4 - Giới hạn của phần Giải tích lớp 11 sắp tới. 

Chúc các em ôn tập thật tốt!

 
 
YOMEDIA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU – THƯỜNG TÍN

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: Toán - Lớp 11

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

 

 

Mã đề thi

105

Họ và tên:………………………………….Lớp:……………. ĐIỂM:……..………

 

       
 

 

Câu 1. Xét các mệnh đề sau:

(I). \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {x^k} =  + \infty \) nếu k là số nguyên dương chẵn.

(II). \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } {x^k} =  + \infty \) với k là số nguyên tuỳ ý.

Trong 2 mệnh đề trên thì

A. Chỉ (II) đúng              B. Chỉ (I) đúng               C. Cả hai đều sai           D. Cả hai đều đúng

Câu 2. \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 1} \frac{{{x^2} - 3}}{{{x^3} + 2}}\) bằng:

A. 1                                 B. - 2                            C.  \(  - \frac{3}{2}\)                             D. 2

Câu 3. \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \frac{{3{x^2} - 2x}}{{{x^2} + 1}}\) bằng:

A. 3                                  B. 0                               C. \( + \infty \)                            D. - 2

Câu 4. Cho dãy số \((u_n)\) thỏa mãn \(\left| {{u_n} - 2} \right| < \frac{1}{{{n^3}}}\) với mọi \(n \in {N^*}\). Khi đó:

A. \((u_n)\) không có giới hạn                                       B. \(\mathop {\lim }\limits_{} {u_n} = 0\)

C. \(\mathop {\lim }\limits_{} {u_n} = 1\)                                                          D. \(\mathop {\lim }\limits_{} {u_n} = 2\)

Câu 5. Cho các mệnh đề sau:

(I): Hàm số đa thức liên tục trên tập số thực R

(II): Hàm số  \( y = f\left( x \right)\) liên tục tại điểm \(x_0\) thì  \( \frac{1}{{f\left( x \right)}}\) liên tục tại điểm \(x_0\)

(III): Nếu hàm số  \( y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\left[ {a;b} \right]\) và  \( f\left( a \right).f\left( b \right) < 0\) thì phương trình  \( f\left( x \right) = 0\) có ít nhất một nghiệm  \( c \in \left( {a;b} \right)\)

Có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A.2                                 B. 1                               C.3                                D. 0

Câu 6. \(\lim \frac{1}{n}\) bằng:

A. \( - \infty \)                          B.\( + \infty \)                             C.0                                 D.1

Câu 7. Cho hàm số  \( f(x) = \left\{ \begin{array}{l}
\frac{{\sqrt {x + 4}  - 2}}{x}\,\,\,\,khi\,\,x \ne 0\\
2a - \frac{5}{4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,khi\,\,x = 0
\end{array} \right.\). Xác định a để hàm osos liên tục tại \({x_0} = 0\)?

A. \( a = \frac{3}{4}\)                         B.a = 2                           C. a = 1                           D. a = 3

Câu 8. \( \mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ - }} \frac{{5x + 2}}{{x - 2}}\) bằng:

A. \( + \infty \)                           B.\( - \infty \)                              C. 1                                 D. - 1

Câu 9. Nếu \( \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \frac{{a{x^2} - 4x + 5}}{{2{x^2} + x + 1}} =  - 4\) thì giá trị của a bằng:

A.Không tồn tại             B. - 6                              C. - 4                           D. - 8

Câu 10. Cho hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}
\frac{{3{x^2} - 3x}}{{x - 1}}\quad khi\quad x \ne 1\\
\quad 5\quad \quad \quad khi\quad x = 1
\end{array} \right.\) Hàm số đã cho liên tục?

A. trên mỗi khoảng  \( ( - \infty ;5)\) và  \( (5; + \infty )\)                    B. Tại x = 1

C. trên mỗi khoảng  \( ( - \infty ;1)\) và  \( (1; + \infty )\)                     D. Trên toàn bộ trục số

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Chương 4 Giải tích 11 Trường THPT Tô Hiệu năm học 2017 - 2018. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1