YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học 6 năm 2018 Trường THCS Ngô Gia Tự có đáp án

Tải về

Hoc247 xin giới thiệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học 6 năm 2018 Trường THCS Ngô Gia Tự có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức cần nắm của chương 3 Số học lớp 6 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng tham khảo

 
 
YOMEDIA

Trường THCS Ngô Gia Tự

Họ và tên:…………………

Lớp:……

ĐỀ  KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III

SỐ HỌC LỚP 6

Thời gian: 45 phút

 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Điền chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bảng bên dưới.

 

Câu 1: Số nghịch đảo của \(\frac{3}{{ - 5}}\)  là:

A)  \(\frac{-5}{{ 3}}\)                                   B)  \(\frac{5}{{3}}\)                                      C)  \(\frac{3}{{5}}\)                                       D) \(\frac{-3}{{5}}\)

Câu 2: Viết 7% dưới dạng số thập phân ta được :

A) 0,7                                   B) -0,7                                C) 0,007                                 D) 0,07

Câu 3 : Số đối của \(\frac{3}{{ 2}}\)  là:

A) \(\frac{2}{{ 3}}\)                                         B)  \(\frac{-2}{{ 3}}\)                                     C)  \(\frac{-3}{{ 2}}\)                                   D) \(\frac{3}{{2}}\)

Câu 4: Viết hỗn số 3\(\frac{2}{{ 5}}\) dưới dạng phân số ta được :

A)  \(\frac{11}{{5}}\)                                     B)  \(\frac{3}{{ 11}}\)                                      C)   \(\frac{15}{{5}}\)                                   D)   \(\frac{17}{{5}}\)

Câu 5: Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số?

A) \(\frac{1,2}{{ 3}}\)                                     B)  \(\frac{-5}{{0}}\)                                      C)   \(\frac{1}{{ - 3}}\)                                 D) \(\frac{11,2}{{ 3,5}}\)  

Câu 6: Hai phân số \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) khi thỏa điều kiện nào sau đây ?

A)     ac = bd                       B)  cb = ad                          C) ab = cd                         D) a.a = bd

Câu 7: Trong các cách viết sau, cách nào cho ta phân số (theo định nghĩa phân số)

A)  \(\frac{6,5}{14}\)                                    B)  \(\frac{3}{7}\)                           C)   3\(\frac{5}{6}\)                     D) \(\frac{15}{0,2}\)

Câu 8: Cho \(\frac{6}{{n - 3}} = \frac{2}{3}\)  , giá trị của n bằng

  1. 6                                 B) 12                           C) 9                            D) Kết quả khác

Câu 9: Phân số nào bằng phân số \(\frac{{ - 3}}{7}\) ?

A)  \(\frac{{ - 6}}{-14}\)                                  B)  \(\frac{{15}}{35}\)                        C)  \(\frac{{9}}{-21}\)                    D) \(\frac{{ - 7}}{3}\)

Câu 10: Sắp xếp các số \(\frac{{ - 2}}{7};0;\frac{3}{{ - 5}};\frac{2}{3};\frac{8}{9}\)   theo thứ tự tăng dần

A)   \(\frac{{ - 2}}{7} < \frac{3}{{ - 5}} < 0 < \frac{2}{3} < \frac{8}{9}\)                                B)        \(\frac{3}{{ - 5}} < \frac{{ - 2}}{7} < 0 < \frac{2}{3} < \frac{8}{9}\)                           

C)  \(\frac{{ - 2}}{7} < \frac{3}{{ - 5}} < 0 < \frac{8}{9} < \frac{2}{3}\)                               D) \(\frac{3}{{ - 5}} < \frac{{ - 2}}{7} < 0 < \frac{8}{9} < \frac{2}{3}\)

Câu 11: Tìm x, y biết \(\frac{3}{x} = \frac{y}{{12}} = \frac{3}{4}\)    

A)  x = 4; y = 9         B) x = -4; y = -9              C) x = 12; y = 3             D) x = -12; y = -3

Câu 12: Thương của  \(\frac{3}{{14}}:1\frac{1}{2}\)  có giá trị bằng:

A)  \(\frac{3}{7}\)                            B)  \(\frac{1}{7}\)                                      C)      \(\frac{7}{3}\)                       D)  \(\frac{9}{28}\)

II. TỰ LUẬN: (7điểm)

Bài 1 ( 4 điểm )

1) Thực hiện phép tính:                    a)  \(\frac{1}{8} + \frac{3}{8}\)                                            b)  \(\frac{{ - 2}}{5}.\frac{5}{{17}}\)

2) Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí      

a) \(A = \frac{{26}}{3}.\frac{{2017}}{{2018}} + \frac{{26}}{3}.\frac{1}{{2018}} - \frac{5}{3}\)          b) \(B = 11\frac{3}{{13}} + \left( {2\frac{4}{7} - 5\frac{3}{{13}}} \right)\)           

Bài 2( 2 điểm ) Tìm x,y biết:          a) \(\frac{4}{5}.x = \frac{4}{7}\)                                        b) \(\frac{{ - 4}}{8} = \frac{x}{{ - 10}} = \frac{{ - 7}}{y}\)

Bài 3( 1 điểm ):  Chứng tỏ rằng :            \(D = \frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{3^2}}} + \frac{1}{{{4^2}}} + ... + \frac{1}{{{{10}^2}}} < 1\)     

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN

I Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0.25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

D

C

D

C

B

B

B

C

B

A

B

 

---Đáp án chi tiết của Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học 6 năm 2018 Trường THCS Ngô Gia Tự các bạn vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy-----

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dungĐề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học 6 năm 2018 Trường THCS Ngô Gia Tự có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em có thể quan tâm đến mục Đề thi trắc nghiệm online:

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

 

YOMEDIA