YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học 11 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng năm học 2017 - 2018

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học 11 năm học 2017 - 2018 sau đây sẽ giúp các em có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra 1 tiết chương 3 của phần Hình học lớp 11 sắp tới. Chúc các em ôn tập thật tốt!

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 

(Đề có 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: TOÁN LỚP 11

Thời gian làm bài 45 Phút;

 

    Họ tên: ………………………………. Lớp: ………………

 

Mã đề 001

 

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7Đ)

Câu 1:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O và SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABCD) bằng

    A.   \(\widehat {SAB}\).                      B.    \(\widehat {SBA}\).                           C.   \(\widehat {SOB}\) .                          D.    \(\widehat {SBO}\).

Câu 2:  Cho tứ diện đều ABCD. Góc giữa hai vectơ \(\overrightarrow {AC} \) và \(\overrightarrow {B{\rm{D}}} \) bằng

    A.   \(45^o\) .                          B.    \(60^o\).                              C.    \(90^o\).                              D.    \(30^o\).

Câu 3:  Cho hình lập phương ABCD. EFGH. Góc giữa hai vectơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {EG} \) bằng        

    A.   \(60^o\) .                          B.    \(90^o\).                              C.    \(30^o\).                              D.     \(45^o\) .

Câu 4:  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B,  . Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = a. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC) bằng

    A.    \(45^o\)  .                          B.    \(60^o\).                              C.    \(30^o\).                              D.    \(90^o\).

Câu 5:  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

    A.   Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì cắt nhau

    B.  Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) thì d vuông góc với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\)

    C.   Nếu đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) thì d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\)

    D.   Mặt phẳng đi qua trung điểm I của đoạn thẳng AB gọi là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB

Câu 6:  Cho tứ diện đều ABCD có cạnh a.  Khi đó \(\overrightarrow {AC} .\overrightarrow {A{\rm{D}}} \) bằng

    A.  \(\frac{{{a^2}}}{2}\)                             B.    \(\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{2}\)                          C.   \( - \frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{2}\)                         D.   \( - \frac{{{a^2}}}{2}\)

Câu 7:  Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy và SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc \(30^\circ \). Tính độ dài cạnh SA

    A.     \(a\sqrt 3 \).                      B.  3a   .                              C.      2a .                         D.     \(a\sqrt 2 \).

Câu 8:  Trong không gian cho hình hộp \(ABCD.A'B'C'D'\). Mệnh đề nào sau đây là sai?

    A.     \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AA'}  = \overrightarrow {B'A} \).                                           B.    \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {B'C'}  + \overrightarrow {DD'}  = \overrightarrow {AC'} \).

    C.    \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AA'}  = \overrightarrow {AC'} \).                                D.   \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {A'B'}  + \overrightarrow {A'C'} \) .

Câu 9:  Xét các mệnh đề sau

1. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước

2. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau

3. Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau

4. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau

Số mệnh đề đúng là

    A.  3                                B.  1                                    C.   4                                   D.  2

Câu 10:  Cho tứ diện ABCD có cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm cạnh CD, \(\alpha \) là góc giữa hai đường thẳng AC và BM. Chọn khẳng định đúng?

    A.  \(\cos \alpha  = \frac{{\sqrt 3 }}{4}\)                B.    \(\cos \alpha  = \frac{{\sqrt 3 }}{6}\)                     C.  \(\cos \alpha  = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)                     D.   \(\cos \alpha  = \frac{1}{{\sqrt 3 }}\)

------------Để xem tiếp vui lòng xem online hoặc tải về máy------------

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề kiểm tra, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề kiểm tra khác tại website hoc247.net

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)