ON
YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 Trường THPT C Kim Bảng năm học 2017 - 2018 có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm 2017 sau đây gồm 25 câu trắc nghiệm sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 2 - Tổ hợp xác suất phần đại số lớp 11.

 
 
YOMEDIA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 11

Thời gian làm bài : 45 phút.

 

Câu 1: Lớp 10A1 có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp?

 1. 25.                               B. 20.                          C. 45.                          D. 500.

Câu 2: Từ nhà An tới nhà Bình có 3 con đường, từ nhà Bình tới nhà Phương có 2 cong đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ nhà An qua nhà Bình tới  nhà Phương?

 1. 5                                  B. 3                             C. 2                             D. 6.

Câu 3: Có bao nhiêu cách lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu từ một bình chứa 10 quả cầu giống nhau?

 1. \(C_{10}^2\).                              B. \(A_{10}^2\)                           C.  \({P_2}\)                          D. \({P_{10}}\)  .

Câu 4: Có bao nhiêu số hạng trong khai triển nhị thức \({\left( {x + 1} \right)^{10}}\)?

 1. 9.                                 B. 10.                          C. 11.                          D. 2.

Câu 5: Nhị thức \({\left( {x - y} \right)^5}\) có khai triển là:

 1. \({x^5} + 5{x^4}y + 10{x^3}{y^2} + 10{x^2}{y^3} + 5x{y^4} + {y^5}\).
 2. \({x^5} - 5{x^4}y + 10{x^3}{y^2} - 10{x^2}{y^3} + 5x{y^4} - {y^5}\).
 3. \({x^5} + {x^4}y + {x^3}{y^2} + {x^2}{y^3} + x{y^4} + {y^5}\).
 4. \({x^5} - {x^4}y + {x^3}{y^2} - {y^3} + x{y^4} - {y^5}.\)

Câu 6: Gieo một con súc sắc, Gọi A là biến cố :“Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là số chẵn”. Trong các biến cố sau, biến cố nào xung khắc với biến cố A?

 1. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 2.
 2. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 1 hoặc 2.
 3. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 7.
 4. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 3.

Câu 7: Tung một đồng xu 3 lần độc lập. Tính xác suất để cả 3 lần đồng xu đều xuất hiên mặt sấp.

 1. \(\frac{1}{8}\).                                  B. \(\frac{1}{2}\)                              C. \(\frac{1}{4}\)                              D. \(\frac{7}{8}\).

Câu 8: Từ tập A = {1;2;3;4;5} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau?

 1. 125.                             B. 60.                          C.10.                           D.6.

Câu 9: Một hộp chứa 20 quả cầu, trong đó có 12 quả đỏ, 8 quả xanh. Có bao nhiêu cách lấy từ hộp đó 4 quả cầu cùng màu?

 1. 34650.                         B. 13560.                    C.4845.                       D.565.

Câu 10: Bạn Nam muốn mua một đôi giày cỡ 39 hoặc 40. Biết giày cỡ 39 có 3 màu khác nhau,giày cỡ 40 có 5 màu khác nhau. Hỏi bạn Nam có bao nhiêu lựa chọn để mua một đôi giày?

 1. 3.                                 B. 5.                            C. 8.                            D.15.

Câu 11: Số hạng chứa \(x^4\) trong khai triển  ­­\({\left( {2 - x} \right)^7}\;\) là:

 1. \(-280 x^4\).                        B. \(280 x^4\).                   C. \(560 x^4\) .                     D. \(-560 x^4\) .

Câu 12: Số hạng không chứa ­­\(x\) trong khai triển \({\left( {x - \frac{1}{{\rm{x}}}} \right)^{10}}\;\) là:

 1. 252.                             B. 1.                             C. - 1                             D. - 252.

---Để xem tiếp vui lòng xem trực tuyến hoặc tải về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn Toán lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1