ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 11 Trường THPT TX Quảng Trị năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học lớp 11 năm học 2017 - 2018 sau đây gồm 3 câu tự luận có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 1 - Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng phần hình học lớp 11.

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ                 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 11 NC

TỔ TOÁN                                                    Thời gian làm bài : 45 phút

ĐỀ 1 ( Khối sáng)

Câu 1: (7 điểm)  Trong mp(Oxy) cho điểm \(A\left( {2;5} \right)\), đường tròn (C): \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y + 3} \right)^2} = 16\)

và đường thẳng \(\Delta :5x + 4y - 2 = 0\).

 1. Tìm tọa độ ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow u  = (1\,;\, - 3)\).
 2. Lập phương trình đường thẳng \(\Delta '\) là ảnh của \(\Delta \) qua phép đối xứng trục Ox.
 3. Lập phương trình đường tròn (C1) là ảnh của (C) qua phép  .
 4. Lập phương trình đường tròn (C2) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm O và phép vị tự tâm H(2;1) tỉ số k = -3.

 

Câu 2: (2 điểm)

 1. Trong mp(Oxy), xét phép biến hình \(F:M\left( {x;y} \right) \mapsto M'\left( {3 - 4x;y - 2} \right)\). Cho điểm A(3;-2), tìm toạ độ điểm B sao cho \(F\left( A \right) = B\).
 2. Cho hình chữ nhật ABCD , gọi P,F,Q,E lần lượt trung điểm AB, BC, CD, DA. Gọi  O là giao điểm PQ và EF , I là giao điểm PO và EB. Gọi M,N,K lần lượt trung điểm PB, IB, FC. Chứng minh rằng  hình thang MPIN và hình thang CQOK đồng dạng với nhau.

Câu 3: ( 1 điểm)

       Về phía ngoài tứ giác lồi ABCD dựng các hình vuông có cạnh AB, BC,CD,DA. Chứng minh rằng tâm của bốn hình vuông lập thành tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau.

 

TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ                 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 11 NC

TỔ TOÁN                                                    Thời gian làm bài : 45 phút

ĐỀ 2 ( Khối sáng)

Câu 1: (7 điểm)  Trong mp(Oxy) cho điểm \(A\left( { - 2;3} \right)\), đường tròn (C): \({\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 4} \right)^2} = 16\)

và đường thẳng \(\Delta :3x - 6y - 2 = 0\)

 1. Tìm tòa độ ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow u  = (2\,;\, - 1)\)
 2. Lập phương trình đường thẳng \(\Delta '\) là ảnh của \(\Delta \) qua phép đối xứng trục Oy.
 3. Lập phương trình đường tròn (C1) là ảnh của (C) qua phép \(Q\left( {O; - {{90}^0}} \right)\).
 4. Lập phương trình đường tròn (C2) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm O  và phép vị tự tâm H(3;2) tỉ số k = -2.

 

Câu 2: (2 điểm)

 1. Trong mp(Oxy), xét phép biến hình \(F:M\left( {x;y} \right) \mapsto M'\left( {2x;1 - 3y} \right)\). Cho điểm A(2;-5), tìm toạ độ điểm B sao cho \(F\left( A \right) = B\).
 2. Cho hình chữ nhật ABCD , gọi P,F,Q,E lần lượt trung điểm AB, BC, CD, DA. Gọi  O là giao điểm PQ và EF , I là giao điểm PO và AF. Gọi M,N,K lần lượt trung điểm AP, IA, ED. Chứng minh rằng  hình thang MPIN đồng dạng với hình thang DQOK .

 

---Để xem tiếp vui lòng xem trực tuyến hoặc tải về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)