ADMICRO

Đề Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 11 năm 2017- Trường Trần Quang Khải

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm 2017 sau đây gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 1 - hàm số lượng giác và phương trình lượng giác phần đại số lớp 11.

 
 
YOMEDIA

           SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                    ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I - ĐẠI SỐ 11

         TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI                                      Thời gian: 45 phút

                      Năm học: 2017 - 2018                                                  ( Ngày kiểm tra …./…./201…)

 

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Tập xác định của hàm số \(y = \frac{{1 - \sin 2x}}{{\cos 3x - 1}}\) là:

\(\begin{array}{l}
A.D = R\backslash \left\{ {k\frac{{2\pi }}{3},{\rm{ }}k \in Z} \right\}\\
B.D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\frac{\pi }{3},{\rm{ }}k \in Z} \right\}\\
C.D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\frac{{2\pi }}{3},{\rm{ }}k \in Z } \right\}\\
D.D = R\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{3},{\rm{ }}k \in Z} \right\}
\end{array}\)

Câu 2: Tập xác định của hàm số \(y = \frac{{3\tan 2x - \sqrt 3 }}{{\sqrt 3 \sin 2x - \cos 2x}}\) là:

\(\begin{array}{l}
A.D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{{12}} + k\frac{\pi }{2},\frac{\pi }{6} + k\frac{\pi }{2};{\rm{ }}k \in Z} \right\}\\
B.D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2},\frac{\pi }{{12}} + k\frac{\pi }{2};{\rm{ }}k \in Z} \right\}\\
C.D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{4} + k\pi ,\frac{\pi }{{12}} + k\frac{\pi }{2};{\rm{ }}k \in Z} \right\}\\
D.D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{6} + k\frac{\pi }{2};\frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2}{\rm{ }}k \in Z} \right\}
\end{array}\)

Câu 3:  Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = 3\sin x + 4\cos x + 1\) là:

            A.     max y=6, min y=-2                                                B. ,max y=4, min y=-4

            C. ,    max y=6, min y=-4                                                  D. max y=6, min y=-1

Câu 4: Nghiệm của phương trình \(tan(4x - \frac{\pi }{3}) =  - \sqrt 3 \) là:

         \(\begin{array}{l}
A.x = \frac{\pi }{2} + \frac{{k\pi }}{4},k \in Z\\
B.x =  - \frac{\pi }{3} + k\pi ,k \in Z\\
C.x = \frac{\pi }{3} + \frac{{k\pi }}{4},k \in Z\\
D.x = \frac{{k\pi }}{4},k \in Z
\end{array}\)

Câu 5: Nghiệm của phương trình \(\sin \left( {4x + \frac{1}{2}} \right) = \frac{1}{3}\) là:

 \(\begin{array}{l}
A.\left[ \begin{array}{l}
x =  - \frac{1}{8} + k\frac{\pi }{2}\\
x = \frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2}
\end{array} \right.,k \in Z\\
B.\left[ \begin{array}{l}
x =  - \frac{1}{8} - \frac{1}{4}\arcsin \frac{1}{3} + k\frac{\pi }{2}\\
x = \frac{\pi }{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{4}\arcsin \frac{1}{3} + k\frac{\pi }{2}
\end{array} \right.,k \in Z\\
C.\left[ \begin{array}{l}
x = \frac{1}{8} - \frac{1}{4}\arcsin \frac{1}{3} + k\frac{\pi }{2}\\
x = \frac{\pi }{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{4}\arcsin \frac{1}{3} + k\frac{\pi }{2}
\end{array} \right.,k \in Z\\
D.\left[ \begin{array}{l}
x =  - \frac{1}{8} - \frac{1}{4}\arcsin \frac{1}{3} + k\frac{\pi }{2}\\
x = \frac{\pi }{4} - \frac{1}{4}\arcsin \frac{1}{3} + k\frac{\pi }{2}
\end{array} \right.,k \in Z
\end{array}\)

---Từ câu 6-câu 10 đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 các vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy---

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số  \(y = \frac{{\sin x}}{{\tan 3x - 1}}\)

Câu 2: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = 3\sqrt {\cos \frac{x}{2} + 3}  - 2\)

Câu 3: Giải phương trình:

\(\begin{array}{l}
a)\sqrt 3  - \sqrt 6 \sin \left( {2x - \frac{\pi }{3}} \right) = 0\\
b)\sqrt 3 \sin 2x = \cos 2x + 2\sin 3x\\
c) - 4{\sin ^2}x + 16{\sin ^2}\frac{x}{2} - 1 = 0
\end{array}\)

Câu 4: Giải phương trình  \(\frac{{1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x}}{{2{{\cos }^2}x + \cos x - 1}} = \frac{2}{3}(3 - \sqrt 3 \sin x)\)

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 10. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể tham khảo thêm đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 11 của trường Thạnh Đông 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)