YOMEDIA

Bộ 5 Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 11 năm 2022-2023 Trường THPT Hồng Ngự 1 có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Nhằm cung cấp thêm tài liệu học tập giúp các em ôn tập rèn luyện kĩ năng làm đề củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi giữa HK2 sắp tới, HOC247 giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 5 Đề thi giữa HK2 môn Sinh Học 11 năm 2022-2023 Trường THPT Hồng Ngự 1 có đáp án được HOC247 biên tập, tổng hợp từ các trường THPT trên cả nước. Đặc biệt giúp các em luyện tập củng cố và nâng cao kiến thức Sinh học 11, kỹ năng giải trắc nghiệm Sinh 11. Mời các em cùng tham khảo và học tập. Chúc các em có kết quả học tập tốt!

ANYMIND360

1. ĐỀ SỐ 1

A. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Trong các loài động vật dưới đây, loài có hệ thần kinh dạng ống là

A. ruồi giấm.                 B. cá chép.  

C. giun đất.                   D. cua.

Câu 2: Khi nói về tính cảm ứng của động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tất cả các kích thích tác động lên cơ thể đều gây ra tính cảm ứng ở động vật.

II. Tất các các phản ứng của động vật trước các kích thích của môi trường đều được gọi là phản xạ.

III. Ở động vật có não bộ, tất cả các phản xạ đều là phản xạ có điều kiện.

IV. Ở động vật chưa có xương sống, hầu hết các phản xạ đều là phản xạ không điều kiện.

A. 1.           B. 2.           C. 3.           D. 4.

Câu 3: Trong 1 cung phản xạ, xung thần kinh xuất hiện từ 

A. nơron cảm giác.         B. cơ quan thụ cảm. 

C. nơron vận động.         D. cơ quan đáp ứng.

Câu 4: Cho các phát biểu sau:

I. Kiến lính sẵn sàng chiến đấu và hi sinh bản thân để bảo vệ kiến chúa và cả đàn là tập tính vị tha.

II. Hải li đắp đập ngăn sông suối là tập tính bảo vệ lãnh thổ.

III. Tinh tinh đực đánh đuổi các con tinh tinh đực lạ khi vào vùng lãnh thổ của nó là tập tính bảo vệ lãnh thổ.

IV. Cò thay đổi nơi sống theo mùa là tập tính kiếm ăn.

Số phát biểu đúng là

A. 1.           B. 2.           C. 3.           D. 4.

Câu 5: Mô phân sinh là nhóm các tế bào

A. đã phân hoá.

B. chưa phân hoá, duy trì được khả năng nguyên phân.

C. đã phân chia.

D. chưa phân chia.

Câu 6: Khi nói về sinh trưởng của các loài thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cây tre là loài chỉ có sinh trưởng sơ cấp.

II. Cây phượng là loài vừa có sinh trưởng sơ cấp vừa có sinh trưởng thứ cấp.

III. Cây cau là loài có mô phân sinh lóng.

IV. Cây lúa là loài có mô phân sinh bên.

A. 1.           B. 2.           C. 3.           D. 4.

Câu 7: Nhóm gồm những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn là

A. cá chép, gà, thỏ, khỉ. 

B. cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.

C. bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.

D. châu chấu, ếch, muỗi.

Câu 8: Khi nói về hiện tượng thừa hay thiếu một số loại hoocmôn ở người, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Nếu thiếu hoocmôn tirôxin ở giai đoạn trẻ em thì gây ra bệnh lùn.

B. Nếu thừa GH ở người trưởng thành thì cũng không gây bệnh.

C. Nếu thừa hoocmôn tirôxin thì không gây bệnh.

D. Một người “khổng lồ” có thể là do thừa GH ở giai đoạn trẻ em.

B. Tự luận (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Phân biệt về tập tính bẩm sinh và tập tính học được ở động vật.

Câu 2 (1 điểm): Tại sao sau khi thu hoạch, người ta thường xếp quả chín cùng với quả xanh?

Câu 3 (2 điểm): 

a. Nêu các giai đoạn chính trong quá trình phát triển của sâu bướm và cho biết kiểu phát triển của sâu bướm.

b. Tại sao sâu non phá hoại mùa màng, bướm không phá hoại mùa màng nhưng người dân vẫn tiêu diệt bướm?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 01

A. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

B

A

B

B

B

C

C

D

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 01, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN SINH HỌC 11 - TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ 1 ĐỀ - 02

Câu 1: Hiện tượng nào sau đây không phải là một phản xạ?

A. Phản ứng co của một bắp cơ tách rời cơ thể khi bị kích thích.

B. Người tiết nước bọt khi thấy me.

C. Khi trời rét, chim xù lông.

D. Gà mẹ xù lông ấp con khi nhận thấy có nguy hiểm.

Câu 2: Cho một số đặc điểm sau:

I. Do tủy sống điều khiển.

II. Di truyền được.

III. Sinh ra đã có. 

IV. Đặc trưng cho từng cá thể.

V. Phải học mới có được.

Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là

A. I, II, III.                     B. II, III, IV.

C. III, IV, V.                   D. I, II, IV.

Câu 3: Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ khi bị kích thích vì

A. số lượng tế bào thần kinh tăng lên.

B. mỗi hạch là một trung tâm điều khiển một vùng xác định của cơ thể.

C. các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau.

D. các hạch thần kinh liên hệ với nhau.

Câu 4: Chiều hướng tiến hóa về tổ chức thần kinh ở động vật theo trình tự là

A. hệ thần kinh dạng lưới → hệ thần kinh dạng chuỗi hạch → hệ thần kinh dạng ống.

B. hệ thần kinh dạng chuỗi hạch → hệ thần kinh dạng ống → hệ thần kinh dạng lưới.

C. hệ thần kinh dạng lưới → hệ thần kinh dạng ống → hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

D. hệ thần kinh dạng chuỗi hạch → hệ thần kinh dạng lưới → hệ thần kinh dạng ống.

Câu 5: Trong các tập tính sau đây, tập tính nào là tập tính xã hội?

A. Chim công đực nhảy múa và khoe bộ lông.

B. Chó sói đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu.

C. Chim bồ câu định hướng bay nhờ từ trường trái đất.

D. Kiến lính hi sinh thân mình để bảo vệ tổ.

Câu 6: Khi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc ta vội tìm áo ấm mặc. Phản ứng thuộc phản xạ có điều kiện trong trường hợp này là

A. môi tím tái.

B. sởn gai ốc.

C. mặc áo ấm.

D. môi tím tái và sởn gai ốc.

Câu 7: Điện thế hoạt động được hình thành trải qua các giai đoạn là

A. mất phân cực, đảo cực, tái phân cực.

B. phân cực, mất phân cực, tái phân cực.

C. mất phân cực, tái phân cực, phân cực.

D. phân cực, đảo cực, tái phân cực.

Câu 8: Mỗi xinap có bao nhiêu loại chất trung gian hóa học?

A. 1.            B. 3.          C. 4.           D. 2.

Câu 9: Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

A. màng trước xináp.

B. khe xináp.

C. chùy xináp.

D. màng sau xináp.

Câu 10: Bao miêlin có bản chất là

A. prôtêin.                     B. phosphôlipit.

C. glicôlipit.                   D. lipôprôtêin.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

B

A

D

C

A

A

D

B

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 02, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

3. ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN SINH HỌC 11 - TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ 1 ĐỀ - 03

A. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Ở tế bào khổng lồ của mực ống, trị số điện thế nghỉ ghi được là

A. - 7 mV.                     B. - 70 mV

C. 7 mV.                       D. 70 mV.

Câu 2: Khi nào xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau xináp?

A. Khi chất trung gian hóa học gắn vào xináp.

B. Khi chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xináp.

C. Khi chất trung gian hóa học tiếp xúc màng trước xináp.

D. Khi xung thần kinh ở màng trước xináp lan truyền đến màng sau xináp.

Câu 3: Tập tính quen nhờn là

A. tập tính động vật không trả lời khi kích thích không liên tục mà không gây nguy hiểm gì.

B. tập tính động vật không trả lời khi kích thích ngắn gọn mà không gây nguy hiểm gì.

C. tập tính động vật không trả lời khi kích thích lặp đi lặp lại nhiều lần mà không gây nguy hiểm gì.

D. tập tính động vật không trả lời khi kích thích giảm dần cường độ mà không gây nguy hiểm gì.

Câu 4: Cho các loại tập tính của động vật sau đây:

I. Tập tính săn đuổi mồi của hổ.

II. Tập tính làm tổ của ong.

III. Tập tính sinh sản của chim.

IV. Tập tính lẩn trốn, tự vệ của hươu nai.

Số loại tập tính bẩm sinh là

A. 1.           B. 2.           C. 3.           D. 4.

Câu 5: Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

A. mô phân sinh lóng.   

B. mô phân sinh đỉnh.

C. mô phân sinh cành.   

D. mô phân sinh bên.

Câu 6: Đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật, hoocmôn axit abxixic (AAB) có bao nhiêu tác dụng sinh lí sau đây?

I. Tác động đến sự rụng lá.                II. Kích thích sự già hoá.

III. Tác động đến sự chín của quả.    IV. Ức chế sự sinh trưởng.

V. Tăng khả năng chịu hạn của cây. 

A. 5.           B. 4.           C. 3.           D. 2.

Câu 7: Khi nói về sự phát triển của động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tất cả các loài động vật có xương sống đều phát triển không qua biến thái.

II. Tất cả các loài động vật không xương sống đều phát triển qua biến thái.

III. Ở các loài động vật phát triển biến thái hoàn toàn, cơ thể trưởng thành có hình dạng khác xa với ấu trùng.

IV. Ở các loài biến thái không hoàn toàn, ấu trùng phải trải qua nhiều lần lột xác thì mới biến đổi thành con trưởng thành.

A. 1.           B. 2.           C. 3.           D. 4.

Câu 8: Các biện pháp điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở động vật và người là

A. Cải tạo giống, chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi, cải thiện chất lượng dân số.

B. Cải tạo giống, cải thiện môi trường sống, cải thiện chất lượng dân số.

C. Cải tạo giống, cải thiện môi trường sống, kế hoạch hóa gia đình.

D. Chống ô nhiễm môi trường, thay đổi thức ăn, cải thiện chất lượng dân số.

B. Tự luận (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm):

a. Nêu chiều hướng tiến hoá của các hình thức cảm ứng ở động vật?

b. Phản xạ ”Da bị tím tái khi trời lạnh” thuộc loại phản xạ gì? Hãy mô tả đường đi của xung thần kinh trong phản xạ này.

Câu 2 (2 điểm): 

a. Cây Một lá mầm hay cây Hai lá mầm có sinh trưởng thứ cấp và kết quả của kiểu sinh trưởng đó là gì?

b. Hãy giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối.

Câu 3 (1 điểm): Tại sao trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối (khi ánh sáng yếu) sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển của chúng?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 03

A. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

B

B

C

B

B

B

B

B

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 03, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

4. ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN SINH HỌC 11 - TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ 1 ĐỀ - 04

Câu 1: Động vật có hệ thần kinh dạng lưới là

A. thủy tức.                    B. đỉa.

C. giun dẹp.                   D. cá chép.

Câu 2: Hệ thần kinh dạng ống được cấu tạo từ hai phần lớn là

A. não và tủy sống.

B. thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.

C. dây thần kinh và hạch thần kinh.

D. thần kinh giao cảm và đối giao cảm.

Câu 3: Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch phản ứng lại kích thích theo nguyên tắc phản xạ. Hầu hết các phản xạ của chúng là

A. phản xạ không điều kiện.

B. phản xạ có điều kiện.

C. sự co toàn bộ cơ thể.

D. co rút chất nguyên sinh.

Câu 4: Điện thế hoạt động xuất hiện khi tế bào bị kích thích với

A. bất kì cường độ nào.

B. cường độ gấp ba ngưỡng.

C. cường độ đạt ngưỡng.

D. Gần bằng ngưỡng.

Câu 5: Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là

A. dẫn truyền theo lối "nhảy cóc", chậm và ít tiêu tốn năng lượng.

B. dẫn truyền theo lối "nhảy cóc", chậm chạp và tiêu tốn nhiều năng lượng.

C. dẫn truyền theo lối "nhảy cóc", nhanh và ít tiêu tốn năng lượng.

D. dẫn truyền theo lối "nhảy cóc", nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng.

Câu 6: Nghiên cứu hoạt động điện của tế bào thần kinh, các nhà khoa học thường chọn nơron của loài mực ống hoặc cua bể vì

A. chúng không nằm sâu trong khoang cơ thể.

B. chúng có sự chênh lệch điện thế giữa trong và ngoài màng khá lớn.

C. chúng có kích thước lớn.

D. các loài này mới có cấu tạo nơron điển hình.

Câu 7: Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự nào?

A. Khe xinap → Màng trước xinap → Chuỳ xinap → Màng sau xinap.

B. Màng trước xinap → Chuỳ xinap → Khe xinap → Màng sau xinap.

C. Màng sau xinap → Khe xinap → Chuỳ xinap → Màng trước xinap.

D. Chuỳ xinap → Màng trước xinap → Khe xinap → Màng sau xinap.

Câu 8: Loại hoocmôn nào sau đây kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp, phát triển cơ bắp ở nam?

A. Hoocmôn sinh trưởng.

B. Hoocmôn testostêrôn.

C. Hoocmôn tirôxin.

D. Hoocmôn ơstrôgen.

Câu 9: Cho các ví dụ về tập tính ở động vật như sau:

I. Nhện giăng tơ.

II. Thú con bú sữa mẹ.

III. Chim sâu thấy bọ nẹt không dám ăn.

IV. Học sinh biết cách phân loại rác.

Các ví dụ về tập tính học được là

A. I, II.                          B. II, III.

C. I, IV.                         D. III, IV.

Câu 10: Một người vô tình thuộc được lời của một bài hát đang “hot” vì nhiều nơi đều mở bài hát này. Đây là ví dụ về hình thức học tập nào ở người?

A. Quen nhờn.               B. Học khôn.

C. Điều kiện hóa.           D. Học ngầm.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 04

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

A

C

C

C

D

B

D

D

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 04, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

5. ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN SINH HỌC 11 - TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ 1 ĐỀ - 05

A. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Sự kiện nào không xảy ra trong quá trình truyền tin qua xináp?

A. Các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp.

B. Các chất trung gian hóa học được giải phóng vào khe xináp.

C. Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước.

D. Xung thần kinh lan truyền đến làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp.

Câu 2: Tập tính ở động vật được chia thành các loại chính gồm

A. bẩm sinh, hỗn hợp.   

B. bẩm sinh, học được.

C. tự nhiên, học được. 

D. học được, hỗn hợp.

Câu 3: Ngỗng con mới nở chạy theo người chủ trang trại là hình thức học tập

A. quen nhờn.               B. điều kiện hoá.

C. in vết.                        D. học ngầm.

Câu 4: Những động vật nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn?

A. Bướm, châu chấu, gián. 

B. Bướm, ruồi, ong, lưỡng cư.

C. Ruồi, ong, châu chấu. 

D. Lưỡng cư, bò sát, châu chấu.

Câu 5: Hoocmôn ra hoa được hình thành ở lá là

A. florigen.                    B. auxin. 

C. phitôcrom.                D. xitôkinin.

Câu 6: Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển thể hiện trong chu trình sống của thực vật là

A. sinh trưởng diễn ra trước, phát triển diễn ra sau.

B. sinh trưởng là cơ sở cho phát triển, phát triển thúc đẩy sinh trưởng.

C. sinh trưởng là kết quả của phát triển, phát triển là cơ sở cho sinh trưởng.

D. sinh trưởng bao hàm cả phát triển, phát triển gắn liển với sinh trưởng.

Câu 7: Quan sát hình ảnh bên cho biết có bao nhiêu thông tin nào sau đây là chính xác?

(1) Đây là vòng đời của sinh vật có kiểu phát triển qua biến thái hoàn toàn.

(2) Giai đoạn 1, 2 sống trong môi trường nước, giai đoạn 3, 4 sống trên cạn.

(3) Đặc điểm sinh lí của sinh vật ở giai đoạn 2, 4 là tương tự nhau.

(4) Muốn hạn chế tối đa tác hại do sinh vật này phải diệt sinh vật này ở giai đoạn 4.

A. 2.           B. 3.           C. 4.           D. 1.

Câu 8: Vào mùa lạnh, cần cho bê nghé ăn nhiều hơn so với bình thường để

A. tạo điều kiện cho cho bê nghé tiêu hóa nhanh khi nhiệt độ môi trường xuống thấp.

B. bù lại lượng chất hữu cơ bị phân hủy trong cơ thể dùng cho bê nghé chống lạnh.

C. thúc cho bê nghé sinh trưởng nhanh, dự trữ chất dinh dưỡng cho mùa nóng.

D. tăng cường thời gian nhai lại khi bê nghé không được chăn thả ngoài trời.

B. Tự luận (6 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Khi bị kích thích, phản ứng của động vật có hệ thần kinh ống có gì khác với động vật có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch? Cho ví dụ minh họa.

Câu 2 (1 điểm): Có hai khóm lúa A và B cùng 1 giống. Khi chín, người ta cắt hết bông của khóm A và giữ nguyên bông của khóm B. Sau hai tuần, các lá dưới bông ở khóm A vẫn xanh còn các lá dưới bông ở khóm B đều vàng hết. Hãy giải thích hiện tượng trên?

Câu 3 (2 điểm): 

a. Cho biết các hiện tượng sau đây liên quan đến những hoocmôn nào?

Hiện tượng

Hoocmôn

Các mô và cơ quan cũ của sâu biến mất, các mô và cơ quan mới của nhộng được hình thành.

 

Nòng nọc nhanh chóng biến thành ếch nhái con.

 

Người trưởng thành cao 155 cm, người cân đối.

 

Quá trình biến đổi sâu thành nhộng bị ức chế.

 

Bệnh nhân bị lồi mắt, tim đập nhanh, thân nhiệt tăng, hồi hộp, lo lắng, khó ngủ.

 

Gà trống không phát triển bình thường: mào nhỏ, cựa không phát triển, không biết gáy, mất bản năng sinh dục. 

 
 

b. Tại sao một số loài đẻ trứng có tập tính ấp trứng?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 05

A. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

C

B

C

B

A

B

A

B

Trên đây là trích đoạn một phần nội dung tài liệu Bộ 5 Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 11 năm 2022-2023 Trường THPT Hồng Ngự 1 có đáp án. Để xem phần còn lại của tài liệu và xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON