YOMEDIA

Bộ 3 đề kiểm tra HKI môn Toán 11 năm 2020 có đáp án trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Tải về
 
ZUNIA12

Nhằm giúp các em có thêm đề thi tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp đến. Hoc247 đã tổng hợp Bộ 3 đề thi HK1 môn Toán 11 năm 2020 có đáp án, đề thi gồm tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận được chọn lọc từ đề thi của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc với đề thi. Đồng thời, kèm với mỗi đề thi đều có đáp án và gợi ý giải giúp các em vừa luyện tập vừa đối chiếu kết quả.

ADSENSE

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KIỂM TRA HỌC KÌ 1

Năm học 2020 – 2021

MÔN: TOÁN 11

Thời gian: 60 phút

 

ĐỀ SỐ 1

Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

Câu 1: Tập xác định D của hàm số \(y = 2\sin \left( {x - \dfrac{\pi }{3}} \right)\)

A. \(D = \left[ { - 1;1} \right]\)

B. \(D = \left[ { - 2;2} \right]\)

C. D = R

D. D = Z

Câu 2: Tìm giá tị nhỏ nhất M của hàm số \(y = 1 - 2\cos x\).

A. M =  - 1

B. M = 1

C. M = 3

D. M =  - 3

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(1;-2). Phép tịnh tiến theo vectơ \(\vec v\left( { - 1;1} \right)\) biến điểm M thành điểm N. Tìm toa độ điểm N.

A. N(0;-1)

B. N(2;-3)

C. N(-2;3)

D. N(-1;0)

Câu 4: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA. Phép vị tự nào sau đây biến tam giác ABC thành tam giác NPM.

A. \({V_{\left( {A;\frac{1}{2}} \right)}}\)

B. \({V_{\left( {M;\frac{1}{2}} \right)}}\)

C. \({V_{\left( {G; - 2} \right)}}\)

D. \({V_{\left( {G;-\frac{1}{2}} \right)}}\)

Câu 5: Có 10 cặp vợ chồng cùng tham dự chương trình Game show truyền hình thực tế. Có bao nhiêu cách chọn ra hai cặp đôi trong 10 cặp vợ chồng trên sao cho hai cặp đôi đó là hai cặp vợ chồng.

A. 19

B. 90

C. 45

D. 190

Câu 6: Trong khai triển của biểu thức \({\left( {{a^2} - \dfrac{1}{b}} \right)^7}\), số hạng thứ năm là:

A. \( - 35{a^6}{b^{ - 4}}\)

B. \(35{a^6}{b^{ - 4}}\)

C. \( - 21{a^4}{b^5}\)

D. \(21{a^4}{b^5}\)

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD với đáy là tứ giác ABCD. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng \((\alpha)\) tùy ý không thể là:

A. Lục giác

B. Tứ giác

C. Ngũ giác

D. Tam giác

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng song song với đường thẳng nào sau đây?

A. AC

B. BD

C. AD

D. SC

Phần II. Tự luận (8,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm): Giải phương trình \(\cos 5x.\cos x = \cos 4x\).

Câu 2 (1,5 điểm): Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức \({\left( {2x - \dfrac{1}{{{x^2}}}} \right)^{12}}\).

Câu 3 (1,5 điểm): Trong một đợt kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành ý tế tại chợ T, ban quản lý chợ cho lấy ra 12 mẫu thịt lớn trong đó có 3 mẫu ở quầy X, 4 mẫu ở quầy Y và 5 mẫu ở quầy Z. Mỗi mẫu này có khối lượng như nhau và để trong các hộp kín có kích thước giống hệt nhau. Đoàn kiểm tra lấy ngẫu nhiên ba hộp để phân tích, kiểm tra xem trong hộp thịt lợn có chứa chất tạo nạc Clenbuterol không. Tính xác suất để ba hộp lấy ra có đủ cả ba loại thịt ở các quầy X, Y và Z.

Câu 4 (3,0 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Một mặt phẳng \((\alpha)\) thay đổi luôn đi qua AB và cắt các cạnh SC, SD lần lượt tại M, N (M khác S, C và N khác S, D).

a) Chứng minh MN song song với mặt phẳng (ABCD).

b) Chứng minh giao điểm I của AM và BN thuộc một đường thẳng cố định.

c) Gọi K là giao điểm của AN và BM. Chứng minh \(\dfrac{{AB}}{{MN}} - \dfrac{{BC}}{{SK}} = 1\).

Câu 5 (1,0 điểm): Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình sau có nghiệm \(x \in \left[ {0;1} \right]\).

\(2{\sin ^2}\dfrac{{2x}}{{1 + {x^2}}} - \sin \dfrac{{2x}}{{1 + {x^2}}} - m = 0\).

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 1

Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm)

1. C     2. A     3. A     4. D     5. B     6. B     7. A     8. C

Phần II. Tự luận (8,0 điểm)

...

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: (3 điểm) Giải phương trình:

a) \(\sqrt 3 \sin x - \cos x - 2\cos 2x = 0\)

b) \(1 - \sin x + \cos 3x = \cos x - \sin 2x + \cos 2x\)

Câu 2: (1 điểm) Cho 10 học sinh trong đó có 4 nam và 6 nữ. Có bao nhiêu cách chọn một tổ công tác gồm 5 người trong đó có một tổ trưởng và một thủ quỹ đều là nữ đồng thời trong tổ phải có nam.

Câu 3: (1 điểm) Để thành lập đội tuyển học sinh giỏi toán, nhà trường chọn 4 học sinh từ 21 học sinh gồm : 6 học sinh khối 10, 7 học sinh khối 11 và 8 học sinh khối 12. Tính xác suất để trong đội tuyển mỗi khối có ít nhất một học sinh được chọn.

Câu 4: (1 điểm)

Tìm số hạng không chứa x của khai triển \({\left( {2{x^4} - \dfrac{3}{x}} \right)^n}\)

Biết \(C_n^0 - 3C_n^1 + {3^2}C_n^2 - {3^3}C_n^3 + ... + {( - 1)^n}{.3^n}C_n^n=1024\)

Câu 5: (1 điểm)

Cho A(-4, 3); B(2, 5); C(5, -2); tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn đường kính AB qua phép vị tự tâm G; k = -2 với G là trọng tâm tam giác ABC.

Câu 6: (3 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, AD // BC và AD = 2BC. O là giao điểm 2 đường chéo AC, BD và G là trọng tâm tam giác SCD, M là trung điểm SD.

a) Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC). Tìm giao điểm K của BM và (SAC).

b) Chứng minh: OG // (SBC).

c) CK cắt SA tại N. Tính tỉ số \(\dfrac{{SN}}{{SA}}\).

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 2

Câu

Đáp án

Điểm

1

(3 điểm)

a) \(\sqrt 3 \sin x - \cos x - 2\cos 2x = 0\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \frac{{\sqrt 3 }}{2}\sin x - \frac{1}{2}\cos x = \cos 2x\\ \Leftrightarrow - \cos \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) = \cos 2x\\ \Leftrightarrow \cos \left( {\frac{{2\pi }}{3} - x} \right) = \cos 2x\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = \frac{{2\pi }}{9} + k\frac{{2\pi }}{3}\\ x = - \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi \end{array} \right. \end{array}\)

1,5

b) \(1 - \sin x + \cos 3x = \cos x - \sin 2x + \cos 2x\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 1 - \cos 2x - \sin x + \sin 2x + \cos 3x - \cos x = 0\\ \Leftrightarrow 2{\sin ^2}x - \sin x + \sin 2x - 2\sin 2x\sin x = 0\\ \Leftrightarrow \sin x\left( {2\sin x - 1} \right) + \sin 2x\left( {1 - \sin 2x} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left( {\sin x - \sin 2x} \right)\left( {2\sin x - 1} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} \sin x = \sin 2x\\ \sin x = \frac{1}{2} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = - k2\pi \\ x = \frac{\pi }{3} + \frac{{k2\pi }}{3}\\ x = \frac{\pi }{6} + k2\pi \\ x = \frac{{5\pi }}{6} + k2\pi \end{array} \right. \end{array}\)

1,5

2

(1 điểm)

Chọn 1 tổ trưởng và 1 thủ quỹ từ 6 nữ có \(A_6^2\) cách

Chọn 3 người còn lại:

• TH 1: chọn 1 nam và 2 nữ có \(C_4^1C_4^2\) cách

• TH 2: chọn 2 nam và 1 nữ có \(C_4^2C_4^1\) cách

• TH 3: chọn 3 nam có \(C_4^3\) cách

Vậy có \(A_6^2\left( {C_4^1C_4^2 + C_4^2C_4^1 + C_4^3} \right) = 1560\) cách chọn

0,25

 

 

0,5

 

0,25

 

...

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Đường thẳng \(y = - \dfrac{1}{2}\) cắt đồ thị của hàm số y = cosx  tại những điểm có hoành độ nào?

A. \(x = \pm \frac{\pi }{6} + k2\pi ,k \in Z\)

B. \(x = \pm \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi ,k \in Z\)

C. \(x = \pm \frac{\pi }{3} + k2\pi ,k \in Z\)

D. \(x = \pm \frac{{2\pi }}{3} + k\pi ,k \in Z\)

Câu 2: Tìm m  để phương trình \(m\sin 2x + \sqrt 3 \cos 2x = m + 1\) vô nghiệm?

A. m < 1

B. \(m \ge 1\)

C. \(m \le1\)

D. m > 1

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là:

A. Đường thẳng qua S và song song với BD.

B. Đường thẳng qua S và song song với AD.

C. Đường thẳng qua S và song song với AC.

D. Đường thẳng qua S và song song với AB.

Câu 4: Từ tập \(A = \left\{ {0;1;2;3;4} \right\}\) lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm bốn chữ số đôi một khác nhau?

A. 24

B. 36

C. 48

D. 60

Câu 5: Qua ba điểm không thẳng hàng xác định bao nhiêu mặt phẳng?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 6: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

A. \( - 1,{\rm{ 10}},{\rm{ - 100}},{\rm{ 1000}}\)

B. \(10,{\rm{ 8}},{\rm{ 6}},{\rm{ 3}}\)

C. \(2,{\rm{ 5}},{\rm{ 8}},{\rm{ 12, 15}}\)

D. \(2,{\rm{ 6}},{\rm{ 10}},{\rm{ 14}}\)

Câu 7: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất một lần. Xác suất để số chấm xuất hiện nhỏ hơn ba là:

A. \(\dfrac{1}{2}\)

B. \(\dfrac{1}{6}\)

C. \(\dfrac{1}{3}\)

D. \(\dfrac{2}{3}\)

Câu 8: Cho phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow v \) biến đường thẳng \(d:2019x - 2018y - 1 = 0\) thành chính nó. Tọa độ của véc tơ \(\vec v\) là

A. \(\overrightarrow v =\left( {2019; - 2018} \right)\)

B. \(\overrightarrow v =\left( {2019;2018} \right)\)

C. \(\overrightarrow v =\left( { - 2018;2019} \right)\)

D. \(\overrightarrow v =\left( {2018;2019} \right)\)

Câu 9: Một người gọi điện thoại nhưng quên hai chữ số cuối mà chỉ nhớ hai chữ số đó phân biệt. Người đó bấm ngẫu nhiên hai số cuối. Xác suất để người đó gọi đúng số là:

A. \(\dfrac{1}{{90}}\)

B. \(\dfrac{{13}}{{90}}\)

C. \(\dfrac{{53}}{{90}}\)

D. \(\dfrac{{83}}{{90}}\)

Câu 10: Tập nghiệm của phương trình \(C_x^2 + C_x^3 = 4x\)

A. {5}

B. {0}

C.{-5;5}

D. {-5;0;5}

Câu 11: Hệ số của \({x^{10}}{y^{19}}\) trong khai triển \({\left( {x - 2y} \right)^{29}}\) là

A. \( - {2^{19}}C_{29}^{10}\)

B. \({2^{19}}C_{29}^{10}\)

C. \(- C_{29}^{10}\)

D. \(C_{29}^{10}\)

Câu 12: Phép biến hình nào sau đây không phải là phép dời hình?

A. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng

B. Phép tịnh tiến

C. Phép đồng nhất

D. Phép quay

Câu 13: Phương trình \(\cos 2x + \cos x = 0\) có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng \(\left( { - \pi ;\pi } \right)\)

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Câu 14: Phương trình \(4{\sin ^2}x + 6\sqrt 3 \sin x\cos x - 2{\cos ^2}x = 4\) có tập nghiệm nào?

A. \(\left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ;\frac{\pi }{6} + k2\pi ,k \in Z} \right\}\)

B. \(\left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ;\frac{\pi }{6} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)

C. \(\left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ;\frac{\pi }{3} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)

D. \(\left\{ {\frac{\pi }{2} + k2\pi ;\frac{\pi }{3} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)

Câu 15: Lớp 11A có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh làm lớp trưởng?

A. 20

B. 45

C. 25

D. 500

 

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1B

2D

3D

4B

5A

6A

7C

8D

9A

10A

11A

12A

13D

14B

15B

16C

17C

18A

19C

20C

21C

22B

23B

24D

25A

26A

27D

28A

29D

30B

31B

32C

33C

34D

35A

36A

37C

38A

39C

40A

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 3 Đề kiểm tra HK1 môn Toán 11 năm 2020 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Chúc các em học tập tốt !

 

 

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF