ON
ADMICRO

Bộ 2 đề thi tham khảo giữa HK1 môn Toán 6 năm 2019-2020 có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

Dưới đây là Bộ 2 đề thi tham khảo giữa HK1 môn Toán 6 năm 2019-2020 có đáp án được Hoc247 sưu tầm và biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập lại các kiến thức cần nắm của chương trình giữa học kì 1 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng tham khảo!

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THCS

Họ và tên: ......................

Lớp: .........

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC I

NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: Toán 6

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

 

ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng

Câu1: Cho tập hợp M = . Khi đó:

A. 4  M                 B. M                C.     M               D.    M

Câu2: Kết quả phép tính 57:55 bằng:

 A. 52                                      B. 59                             C. 514                               D. 25

Câu3:  Điền chữ số nào sau đây vào dấu * để số  chia hết cho 3?

A. 1                           B.3                               C. 0                                  D.9

Câu4: Trong phép chia cho 3 số dư có thể là:

 A. 0;1;2                    B.0;1;2;3                      C. 1;2                               D. 1;2;3

Câu5: Số đoạn thẳng trong hình 1 là

 

A. 1                  B. 3                                 C. 4                 D. 6

Câu6: Điểm B nằm giữa hai diểm A và C. Khẳng định sau đây là sai?

  1. Tia BA và BC đối nhau                B. Tia AB và tia AC trùng nhau

     C. Điểm A thuộc tia BCD. Diểm A thuộc tia CB

Phần II. Phần tự luận (7điểm)

Bài 1 (1điểm) Cho tâp hợp A =

a) Viết tập thể A bằng cách liệt kê các phần tử. Xác định số phần tử của tập hợp.

b) Dùng kí hiệu ( ) để viết các phần tử  5, 11 thuộc tập hợp A hay không thuộc tập hợp A.

Bài 2 (3 điểm)

1) Thực hiện phép tính

a) 37.52 + 37.48b) 5.23 + 711:79- 12018 c)

2) Tìm x, biết

a) 3(x + 7) = 21b) 20 + 5x = 57:55c) 52x – 3 – 2.52 = 52.3

Bài 3 (2,5 điểm) Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy, điểm A, điểm B  thuộc tia Ox, điểm C thuộc tia Oy.

a) Viết các tia trùng nhau gốc O

b) Viết các tia đối nhau gốc A

c) Lấy điểm M bất kỳ không thuộc đường thẳng xy. Vẽ đoạn thẳng MA, MB, tia MO, đường thẳng MC

Bài 4 (0,5 điểm) Cho A = 5 + 52 + 53 +…+ 52017. Tìm x để 4A + 5 = 5x

 

ĐỀ SỐ 2

TRƯỜNG THCS

Họ và tên: ......................

Lớp: .........

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC I

NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: Toán 6

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

 

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)  

* Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 2 và không vượt quá 7 là.

A.   B.             C.       D.

Câu 2: Kết quả phép tính 55.59 bằng: 

A. 545                          B. 514                          C. 2514                        D. 1014

Câu 3: Cho hình vẽ (hình 1). Chọn câu đúng:                                                                                                             

A.  A d và B d                  B.  A  d và B d       

C.  A d và B d                  D.  A  d và B d

Câu 4: Cho hình vẽ (hình 2).  Em hãy khoanh tròn vào câu đúng:

A.  A nằm giữa B và C        

B.  B nằm giữa A và C                                                        

C.  C nằm giữa A và B         

D.  Không có điểm nào nằm giữa                                           

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 5: Viết tập hợp B các số tự nhiên không vượt quá 5.

Bằng 2 cách ?          

Câu 6:  Thực hiện phép tính:                                                                    

  1.  72 – 36 : 32                                                                   
  2.  200: [119 –( 25 – 2.3)]

Câu 7:  Tìm x, biết: 23 + 3x  = 125

Câu 8:  Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

a) Viết tên hai tia đối nhau chung gốc O.

b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

Câu 9 Viết biểu thức tổng quát của phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Áp dụng tính:

 Câu 10 Nêu dấu hiệu chia hết cho 3. Áp dụng: trong các tổng sau tổng nào chia hết cho 3: 

1236 + 36 ; 122 + 120

Câu 11. Tìm số tự nhiên x sao cho:

            a/  và                    b/  và

Bài 12. Tính:   a/ 23.5 – 23.3                                               b/ 10 – [ 30 – (3+2)2]

Bài 13. Tìm số tự nhiên x, biết:

a/ (x – 11) . 4 = 43 : 2                                  b/ (3 + x) . 5 = 102 : 4

Bài 14. Lấy ba điểm không thẳng hàng A,B, C. Vẽ hai tia AB và AC, sau đó vẽ tia Ax cắt đoạn thẳng BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C.

HƯỚNG DẪN CHẤM

 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I

NĂM HỌC 2019-2020

 

ĐỀ 1

I. Phần trắc nghiệm(3 điểm) Mỗi phương án trả lời đúng 0,5 điểm

1

2

3

4

5

6

C

D

A

A

D

C

 

ĐỀ 2

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

B

C

D

 

{-- Để xem lời giải chi tiết Bộ 2 đề thi tham khảo giữa HK1 môn Toán 6 năm 2019-2020 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Bộ 2 đề thi tham khảo giữa HK1 môn Toán 6 năm 2019-2020 có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 
 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1