YOMEDIA

2 đề thi giữa HK1 môn Địa lớp 11 năm 2018-2019 - Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Tải về
 
NONE

Mời các em học sinh cùng tham khảo 2 đề kiểm tra giữa HK 1 môn Địa lớp 11 năm 2018-2019 - Trường THPT Ngô Thì Nhậm có đáp án. Mong rằng với đề thi này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi và có quá trình ôn tập thật hiệu quả để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. 

ATNETWORK
YOMEDIA

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I LỚP 11

Môn: Địa Lí (Thời gian làm bài: 45 phút)

 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

A. khu vực II rất cao, khu vực I và III thấp.         B. khu vực I rất thấp, khu vực II và III cao.

C. khu vực I và III cao, hu vực II thấp.                D. khu vực I rất thấp, khu vực III rất cao.

Câu 2. Trong số các quốc gia sau quốc gia nào là nước công nghiệp mới?

A. Hàn Quốc.              B. Thụy Điển.             C. Việt Nam.                           D. Nhật Bản.

Câu 3. Việt Nam hiện nay là thành viên của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào dưới đây?

A. EU.                         B.  NAFTA.                C. ASEAN.                 D.  MERCOSUR.

Câu 4. Hiện nay trên thế giới, bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở

A. nhóm nước phát triển.          B.nhóm nước đang phát triển.                       

C. nhóm G8.                              D. nhóm nước NICs.

Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm đa dạng sinh vật hiện nay trên thế giới là do

A. con người khai thác quá mức.                    B. biến đổi khí hậu toàn cầu.

C. ô nhiễm môi trường.                                   D. dịch bệnh.

Câu 6. Phần lớn lãnh thổ châu Phi có cảnh quan

A. rừng xích đạo và rừng nhiệt đới ẩm.              B. hoang mạc, bán hoang mạc và xa van.

C. hoang mạc, bán hoang mạc.                           D. xa van và xa van - rừng.

Câu 7. Quốc gia nào hiện nay đầu tư vào khu vực Mĩ La Tinh nhiều nhất?

A. Canada.                   B. Nhật Bản.  C. Hoa Kỳ.                  D. Nga.

Câu 8. Tôn giáo nào có ảnh hưởng sâu sắc trong khu vực Tây Nam Á?

A. Ấn Độ giáo.           B. Thiên chúa giáo.                 C. Phật giáo.               D. Hồi giáo.

Câu 9. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của nền kinh tế tri thức?

A. Trong cơ cấu kinh tế, dịch vụ là chủ yếu.                          B. Trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp là chủ yếu.

C. Trong cơ cấu lao động, công nhân tri thức là chủ yếu.      D. Dựa trên tri thức, kĩ thuật, công nghệ cao.

Câu 10. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về xu hướng toàn cầu hóa?

A. Là quá trình liên kết giữa các quốc gia trong khu vực.

B. Tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế thế giới.

C. Làm gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.

D. Là xu thế tất yếu.

Câu 11. Ý nào sau đây không phải là hậu quả của bùng nổ dân số?

A. Tạo ra nguồn lao động dồi dào.                            B. Giá nhân công rẻ.

C. Thiếu việc làm, chất lượng cuộc sống thấp.         D. Thiếu nguồn lao động.

Câu 12. Nguyên nhân chủ yếu làm diện tích đất ven các hoang mạc, bán hoang mạc của châu Phi hiện nay ngày bị hoang hóa là do

A. vị trí địa lí .                                   B. khai thác rừng quá mức.    

C. thiếu nước trong sản xuất .         D. khai thác khoáng sản.

Câu 13. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến hiện tượng đô thị hóa tự phát ở khu vực Mĩ La Tinh là do

A. dân số tăng nhanh.                            B. kinh tế phát triển mạnh.

C. cải cách ruộng đất không triệt để.     D. chính sách chuyển cư.

Câu 14. Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của khu vực Trung Á?

A. Nằm ở ngã 3 châu lục.                  B. Từng có “Con đường tơ lụa’’ đi qua.

C. Dân cư phần lớn theo đạo Hồi.     D. Cảnh quan chính là thảo nguyên và hoang mạc.

Câu 15. Điểm khác nhau về mặt kinh tế - xã hội giữa các nước Trung Á và Tây Nam Á là

A. có khí hậu khô nóng.              B. có khả năng phát triển kinh tế biển.

C. chịu ảnh hưởng của Hồi giáo.  D. có nguồn dầu mỏ phong phú.

Câu 16. Điểm giống nhau về mặt xã hội giữa các nước Trung Á và Tây Nam Á là

A. có thế mạnh về nông, lâm, thủy sản.           B. chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của đạo Hồi.

C. có nền kinh tế phát triển mạnh.                    D. có trữ lượng dầu mỏ lớn.

Câu 17. Cho bảng  số liệu:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI, GIAI ĐOẠN 2000 – 2005 (Đơn vị: %)

Nhóm  tuổi

0 – 14

15 - 64

65 trở lên

Đang phát triển

32

63

5

Phát triển

17

68

15

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của các nhóm nước?

A. Nhóm nước phát triển có cơ cấu dân số trẻ.

B. Nhóm nước đang phát triển có cơ cấu dân số già.

C. Nhóm nước phát triển, tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 cao, tỉ lệ nhóm trên 65 tuổi thấp.

D. Nhóm nước đang phát triển, tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 cao, tỉ lệ nhóm trên 65 tuổi thấp.

Câu 18. Cho biểu đồ:

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực trên thế giới?

A. Tây Nam Á là khu vực có lượng dầu thô khai thác lớn nhất.

B. Bắc Mĩ là khu vực tiêu thụ nhiều dầu mỏ nhất.

C. Trung Á là khu vực có sự chênh lệch giữa dầu thô khai thác và tiêu dùng nhỏ nhất.

D. Chênh lệch giữa dầu thô khai thác và tiêu dùng của Trung Á lớn hơn Đông Âu.

Câu 19. Cho bảng  số liệu:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI, GIAI ĐOẠN 2000 – 2005 (Đơn vị: %)

Nhóm  tuổi

0 - 14

15 - 64

65 trở lên

Đang phát triển

32

63

5

Phát triển

17

68

15

Để thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển, giai đoạn 2000 – 2005, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Cột chồng .           B. Miền.                      C. Tròn.                       D. Đường.

Câu 20. Cho bảng số liệu:

TỐC ĐỘ TĂNG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC Ở CHÂU PHI, GIAI ĐOẠN 1985 – 2004 (Đơn vị: %)

Năm

Quốc gia

1985

1990

1995

2000

2004

Nam Phi

-1,2

-0,3

3,1

3,5

3,7

Để thể hiện tốc độ tăng GDP của một số nước châu Phi, giai đoạn 1985-2004, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Cột .                       B. Miền.                      C. Tròn.                       D. Đường.

B. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1. Nêu các biểu hiện của toàn cầu hóa? Theo em toàn cầu hóa mang đến cho Việt Nam  những cơ hội  gì? (3,0 điểm)

Câu 2. Trình bày những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của Châu Phi? Châu Phi cần có những giải pháp gì để khắc phục những khó khăn về mặt tự nhiên? (2,0 điểm)

Đề 2:

I. TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm) Chọn một đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Đặc điểm nào sau không đúng về nhóm nước đang phát triển?

A. GDP/người thấp.               B. Nợ nước ngoài nhiều.        C. Có nền kinh tế phát triển.   D. HDI ở mức thấp.

Câu 2. Các loại vắc xin để điều trị bệnh là thành tựu của công nghệ nào?

A. CN Sinh học.         B. CN năng lượng.     C. CN vật liệu.            D. CN thông tin.

Câu 3. Khu vực I trong cơ cấu GDP của nhóm nước phát triển thường chiếm tỉ trọng

A. cao trên 10%.         B. thấp dưới 2%.        C. trung bình 5%.        D. rất cao trên 20%.

Câu 4. Một số nước đang phát triển đã thực hiện chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng nào?

A. Công nghiệp hóa và đẩy mạnh ngành chăn nuôi.              B. Khai thác triệt để tài nguyên.

C. Thu hút đầu tư quốc tế.                                                      D. Công nghiệp hóa và chú trọng xuất khẩu.

Câu 5. Trong các nước công nghiệp mới thì khu vực nào phát triển nhanh nhất?

A. Khu vực nông nghiệp.       B. Khu vực y tế.         C. Khu vực dịch vụ.               D. Khai thác khoáng sản.

Câu 6. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế được viết tắt là

A. APEC         B. OECD                    C. NAFTA                  D. ASEAN

Câu 7. Trong cơ cấu kinh tế hiện nay thì kinh tế tri thức thể hiện chủ yếu đặc điểm nào?

A. Công nhân tri thức chủ yếu.                      B. Các ngành kinh tế tri thức thống trị.

C. Công nghiệp và dịch vụ chủ yếu.               D. Phát triển nhanh lương thực và thực phẩm.

Câu 8. Khi tầng ô-zôn bị thủng sẽ dẫn đến hậu quả gì đối với con người?

A. Gia tăng bệnh về mắt, da và hô hấp.         B. Suy giảm đa dạng sinh học.

C. Thiên tai xảy ra thường xuyên.                  D. Ô nhiễm môi trường biển.

Câu 9. Hiện nay vấn đề quan tâm chủ yếu của toàn nhân loại là

A. chênh lệch bình quân thu nhập giữa các nhóm nước.

B. Ô nhiễm và suy thoái môi trường toàn cầu.

C. Vấn đề dịch bệnh ở Châu Phi.

D. Hiện tượng hoang mạc hóa ở Tây Nam Á.

Câu 10. Hiệu ứng nhà kính xảy ra chủ yếu do

A. sự tăng lượng CO2 đáng kể trong khí quyển.

B. dân số tăng nhanh.

C. mực nước biển dâng cao.

D. sử dụng các chất độc hại trong công nghiệp.

Câu 11. Nguyên nhân nào làm ô nhiễm MT biển và đại dương?

A. Chất thải công nghiệp và sinh hoạt                       

B. Việc rửa các tàu thuyền

C. Sự cố thiên tai.                                         

D. Các sự cố đắm tàu, các sự cố tràn dầu, rửa tàu.

Câu 12. Tình trạng sa mạc hóa ở châu Phi chủ yếu là do

A. cháy rừng.  

B. khai thác rừng quá mức.

C. lượng mưa thấp.

D. chiến tranh.

Câu 13. Đặc điểm nào dưới đây không đúng về kinh tế khu vực Mĩ La Tinh:

A. Khu vực Mĩ latinh là sân “sau” của Hoa Kì

B. Tình hình kinh tế các nước Mĩ Latinh đang được cải thiện

C. Nợ nước ngoài rất ít, chiếm tỉ lệ không đáng kể trong GDP

D. Nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài là từ Hoa Kì và Tây Ban Nha

Câu 14. Tỉ lệ dân thành thị các nước Mĩ Latinh cao là vì:

A. Các quốc gia này không phát triển nông nghiệp

B. Kinh tế phát triển cao, nhiều khu công nghiệp lớn

C. Đồng bằng rộng lớn, thuận tiện việc xây dựng đô thị

D. Dân nghèo không ruộng kéo ra thành phố tìm việc

Câu 15. Nguyên nhân nào sau khiến cho kinh tế các nước Mĩ Latinh phát triển không ổn định?

A. Do nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú nên người dân ít lao động.

B. Nền kinh tế chỉ tập trung vào sản xuất nông sản nhiệt đới, ít quan tâm tới ngành công nghiệp.

C. Do ảnh hưởng của các cuộc xung đột vũ trang diễn ra liên tục.

D. Tình hình chính trị không ổn định lại mắc nợ nhiều.

Câu 16. Đặc điểm nào sau thể hiện không chính xác về nguyên nhân làm cho nền kinh tế các nước châu Phi kém phát triển?

A. Bị cạnh tranh bởi các khu vực khác           B. Xung đột sắc tộc.

C. Khả năng quản lí kém.                                           D. Từng bị thực dân thống trị tàn bạo.

Câu 17. Đặc điểm nào sau đây thể hiện không đúng về kinh tế của Châu Phi?

A. Tốc độ tăng trưởng GDP ở châu Phi tương đối cao trong thập niên vừa qua.

B. Hậu quả thống trị nặng nề của thực dân còn in dấu nặng nề trên đường biên giới quốc gia.

C. Một vài nước châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển.

D. Nhà nước của nhiều quốc gia châu Phi còn non trẻ, thiếu khả năng quản lí.

Câu 18. Các nước khu vực Tây Nam Á và Trung Á có tài nguyên nổi bật là

A. thủy sản.

B. dầu khí.

C. kim cương.

D. rừng.

Câu 19. Số dân sống dưới mức nghèo khổ chủ yếu của châu Mĩ Latinh còn khá đông là do

A. cuộc cải cách ruộng đất không triệt để                    

B. người dân không cần cù, trình độ thấp.

C. điều tự nhiên khắc nghiệt, thiếu khoáng sản.          

D. hiện tượng đô thị hóa bùng nổ.

Câu 20. Dựa vào bảng số liệu: Tốc độ tăng  GDP của Mĩ La Tinh- (Đơn vị: %)                 

năm

1985

1990

1995

2000

2002

2004

GDP

2,3

0,5

0,4

2,9

0,5

6,0

`Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng  GDP của Mĩ La Tinh thích hợp là biểu đồ:

A. Tròn                  B. Đường                    C. Cột đơn                  D. Cột nhóm

II. TỰ LUẬN

Câu 1. (2,0 điểm) Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước năm 2004.

Đơn vị: %

Nhóm nước

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Phát triển

2,0

27,0

71,0

Đang PT

25,0

32,0

43,0

a. Vẽ biểu đồ  nào là thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của hai nhóm nước? Tại sao?

b. Nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của 2 nhóm nước?

Câu 2. (2,0 điểm) Phân tích cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

Câu 3. (1,0 điểm) Trình bày đặc điểm dân cư xã hội của khu vực Châu Phi.

{-- xem đáp án ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dungđ kiểm tra giữa HK1 môn Địa lý lớp 11 năm 2018-2019 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON