YOMEDIA

2 Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Số học 6 năm 2019-2020 Trường THCS Ngọc Hồi có đáp án

Tải về

Bộ 2 Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Số học 6 năm 2019-2020 Trường THCS Ngọc Hồi có đáp án được Hoc247 tổng hợp dưới đây bao gồm đáp án và lời giải chi tiết, hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập lại các kiến thức quan trọng của chương 1 Số học 6 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi

TRƯỜNG THCS NGỌC HỒI

NĂM HỌC 2019-2020

TIẾT 18: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: TOÁN HỌC 6 ( Đề 1 )

(Thời gian làm bài 45 phút  không kể phát đề)

 

 

 

 

I. Trắc nghiệm ( 2 điểm )

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1 : Cho tập hợp

A.

C.

B.

D.

Câu 2: Cho hai tập hợp  và

A.

C. A=B

B.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 3: Tìm sô tự nhiên a biết:

A.

C.

B.

D.

Câu 4: Tính số phần tử của tập hợp sau :

A. 68 phần tử

C. 69 phần tử

B. 34 phần tử

D. 35 phần tử

Câu 5: Cho tập hợp . Có bao nhiêu tập hợp con của tập hợp A ?

A. 8 tập hợp con

C. 6 tập hợp con

B. 7 tập hợp con

D. 5 tập hợp con

Câu 6: Tính

A.

C.

B.

D.

Câu 7: So sánh  và

A.

C.

B.

D.

Câu 8: Tính

A.  

C.

B.

D.

II. Tự luận ( 8 điểm )

Bài 1: Cho tập hợp sau:

a) Viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng.

b) Tính số phần tử của tập hợp A.

Bài 2: Thực hiện các phép tính ( Tính nhanh nếu có thể )

a)

b)

c)

Bài 3: Tìm số tự nhiên x biết

a)

b)

Bài 4: Một tàu hỏa cần chở 872 khách tham quan. Biết rằng mỗi toa có 10 ngăn, mỗi ngăn có 6 chỗ ngồi. Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách tham quan?

Bài 5: Cho . Tính A?

TRƯỜNG THCS NGỌC HỒI

NĂM HỌC 2019-2020

TIẾT 18: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: TOÁN HỌC 6 ( Đề 2)

( Thời gian làm bài 45 phút  không kể phát đề)

 

 

 

 

I. Trắc nghiệm ( 2 điểm )

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1 : Cho tập hợp

A.

C.

B.

D.

Câu 2: Cho hai tập hợp  và

A. A=B

C.

B.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 3: Tìm sô tự nhiên a biết:

A.

C.

B.

D.

Câu 4: Tính số phần tử của tập hợp sau :

A. 18 phần tử

C. 36 phần tử

B. 20 phần tử

D. 19 phần tử

Câu 5: Cho tập hợp  Có bao nhiêu tập hợp con của tập hợp A ?

A. 8 tập hợp con

C. 6 tập hợp con

B. 7 tập hợp con

D. 5 tập hợp con

Câu 6: Tính

A.

C.

B.

D.

Câu 7: So sánh  và

A.

C.

B.

D.

Câu 8: Tính

A.

C.

B.

D.

II. Tự luận ( 8 điểm )

Bài 1: Cho tập hợp sau:

a) Viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng.

b) Tính số phần tử của tập hợp A.

Bài 2: Thực hiện các phép tính ( Tính nhanh nếu có thể )

a)

b)

c)

Bài 3 : Tìm số tự nhiên x biết

a)

b)

Bài 4: Trong kho có 112 tấn hàng. Cần phải chuyển gấp một nửa số hàng đó đến nơi khác bằng loại xe có trọng tải 7 tấn. Hỏi phải điều động bao nhiêu xe nếu mỗi xe chỉ chở 1 chuyến?

Bài 5: Cho . Tính A ?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

(ĐỀ 1)

I. Trắc nghiệm: ( 2 điểm ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

B

C

D

A

B

C

D

 

(ĐỀ 2)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

B

C

D

A

B

C

D

 

{-- Để xem lời giải chi tiết 2 Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Số học 6 năm 2019-2020 Trường THCS Ngọc Hồi có đáp án các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung 2 Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Số học 6 năm 2019-2020 Trường THCS Ngọc Hồi có đáp án có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

 

YOMEDIA