Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 22 Khởi nghĩa Lý Bi Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp theo)

90 phút 7 câu 2 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):