YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 5 Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

90 phút 10 câu 30 lượt thi
RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):