• Câu hỏi:

  Nội dung cơ bản của học thuyết Mơn-rô là:

  • A. Giúp đỡ các nước Mĩ Latinh phát triển kinh tế
  • B. Liên minh các nước ở Châu Mĩ
  • C. Gạt bỏ ảnh hưởng của các nước tư bản khác khỏi Châu Mĩ
  • D. Biến Mĩ Latinh thành « sân sau » của Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC