Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 22 Các đới khí hậu trên trái đất

90 phút 10 câu 18 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):