• Câu hỏi:

  Vùng nội chí tuyến là vùng nằm ở: 

  • A. Giữa chí tuyến và vòng cực
  • B. Từ vòng cực đến cực
  • C. Giữa hai vòng cực
  • D. Giữa hai chí tuyến 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC