Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 15 Các mỏ khoáng sản

90 phút 5 câu 7 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):