ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Mỏ nội sinh được hình thành do: 

  • A. Mắc ma và tác dụng của nội lực
  • B. Mắc ma và tác dụng của ngoại lực
  • C. Qúa trình tích tụ vật chất và nội lực
  • D. Qúa trình tích tụ vật chất và ngoại lực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE