Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 16 Vệ sinh an toàn thực phẩm

90 phút 5 câu 12 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):