ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 36 Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

90 phút 5 câu 7 lượt thi
YOMEDIA
 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1