Trắc nghiệm Bài 9 Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - Lịch sử 8

90 phút 5 câu 1 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):