YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cuộc nổi dậy của công nhân PomPay là cuộc đấu tranh

  • A. Vũ trang
  • B. Chính trị
  • C. Biểu tình
  • D. Gồm tất cả ý kiến trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12637

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA