YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cuộc nổi dậy của công nhân PomPay là cuộc đấu tranh

  • A. Vũ trang
  • B. Chính trị
  • C. Biểu tình
  • D. Gồm tất cả ý kiến trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 12637

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON