YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Anh xâm lược và đặt ách trai trị ở Ấn Độ vào thời gian nào?

  • A. Thế kỉ X
  • B. Thế kỉ XI
  • C. Thế kỉ XII
  • D. Thế kỉ XIII

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 12636

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON