AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Anh xâm lược và đặt ách trai trị ở Ấn Độ vào thời gian nào?

  • A. Thế kỉ X
  • B. Thế kỉ XI
  • C. Thế kỉ XII
  • D. Thế kỉ XIII

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>