YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khởi nghĩa Xi-pay diễn ra từ năm nào đến năm nào?

  • A. 1855-1859
  • B. 1856-1859
  • C. 1857-1858
  • D. 1857-1859

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 12639

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON