AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phái “Cấp Tiến” do Ti lắc cầm đầu, có thái độ như thế nào đối với thực dân Anh

  • A. Kiên quyết chống Thực dân Anh
  • B. Ôn hoà với Anh
  • C. Lệ thuộc vào Anh
  • D. Không kiên quyết chống thực dân Anh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>