YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phái “Cấp Tiến” do Ti lắc cầm đầu, có thái độ như thế nào đối với thực dân Anh

  • A. Kiên quyết chống Thực dân Anh
  • B. Ôn hoà với Anh
  • C. Lệ thuộc vào Anh
  • D. Không kiên quyết chống thực dân Anh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 12638

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON