YOMEDIA
NONE

Phép chia


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Phép chia

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) Trong phép chia hết

Chú ý:   Không có phép chia cho số 0.

             a:1=aa:1=a

             a:a=1a:a=1 (aa khác 00)

             0:b=00:b=0 (bb khác 00)

b) Trong phép chia có dư

Chú ý:     Số dư phải bé hơn số chia.

1.2. Giải bài tập SGK trang 163, 164

Bài 1 SGK trang 163

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

\(\begin{array}{l}
\left. \begin{array}{l}
5832\\
103
\end{array} \right|\begin{array}{*{20}{c}}
{24}\\
\hline
{243}
\end{array}\\
\,\,072\\
\begin{array}{*{20}{c}}
{}&0
\end{array}
\end{array}\)

Thử lại: 243 x 24 = 5832

\(\begin{array}{l}
\left. \begin{array}{l}
5837\\
103
\end{array} \right|\begin{array}{*{20}{c}}
{24}\\
\hline
{243}
\end{array}\\
\,\,077\\
\begin{array}{*{20}{c}}
{}&5
\end{array}
\end{array}\)

Thử lại: 243 x 24 + 5 = 5837

a) 8192 : 32 ;                         15335 : 42.

b) 75,95 : 3,5 ;                        97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Chú ý: Phép chia hết: a : b = c, ta có a = c x b (b khác 0)

Phép chia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = c x b + r (0 < r < b).

Hướng dẫn giải:

Câu a:

\(\begin{array}{l}
\left. \begin{array}{l}
8192\\
179
\end{array} \right|\begin{array}{*{20}{c}}
{32}\\
\hline
{256}
\end{array}\\
\,\,192\\
\begin{array}{*{20}{c}}
{}&0
\end{array}
\end{array}\)

Thử lại: 256 x 32 = 8192
\(\begin{array}{l}
\left. \begin{array}{l}
15335\\
273
\end{array} \right|\begin{array}{*{20}{c}}
{42}\\
\hline
{365}
\end{array}\\
\,\,215\\
\begin{array}{*{20}{c}}
{}&5
\end{array}
\end{array}\)

Thử lại:

365 x 43 + 5 = 15335

Câu b:

Thử lại: 21,7 x 3,5 = 75,95

Thử lại: 4,5 x 42 = 97,65

Bài 2 SGK trang 164

Tính

\(\begin{array}{l}
a)\frac{3}{{10}}:\frac{2}{5}\\
b)\frac{4}{7}:\frac{3}{{11}}
\end{array}\)

Hướng dẫn giải:

a) \(\frac{3}{{10}}:\frac{2}{5} = \frac{3}{{10}} \times \frac{5}{2} = \frac{{15}}{{20}} = \frac{3}{4}\)

b) \(\frac{4}{7}:\frac{3}{{11}} = \frac{4}{7} \times \frac{{11}}{3} = \frac{{44}}{{21}}\)

Bài 3 SGK trang 164

Tính nhẩm

a) 25:0,1                                25×10

48:0,01                                  48×100

95:0,1                                    72:0,01

b) 11:0,25                              11×4

32:0,5                                    32×2

75:0,5                                   125:0,25

Hướng dẫn giải:

a)  25:0,1=250                          25×10=250

    48:0,01=4800                             48×100=48004

    95:0,1=950                                72:0,01=7200

b) 11:0,25=11×4=44

    11×4=44

    32:0,5=32×2=64

    32×2=64

   75:0,5=75×2=150

   125:0,25=125×4=500.

Bài 4 SGK trang 164

Tính bằng hai cách:

a) \(\frac{7}{{11}}:\frac{3}{5} + \frac{4}{{11}}:\frac{3}{5}\)

b) (6,24+1,26):0,75

Hướng dẫn giải:

a) Cách 1:

\(\begin{array}{l}
\frac{7}{{11}}:\frac{3}{5} + \frac{4}{{11}}:\frac{3}{5} = \frac{7}{{11}} \times \frac{5}{3} + \frac{4}{{11}} \times \frac{5}{3}\\
 = \frac{{35}}{{33}} + \frac{{20}}{{33}} = \frac{{55}}{{33}} = \frac{5}{3}
\end{array}\)

Cách 2: 

\(\begin{array}{l}
\frac{7}{{11}}:\frac{3}{5} + \frac{4}{{11}}:\frac{3}{5} = \left( {\frac{7}{{11}} + \frac{4}{{11}}} \right):\frac{3}{5}\\
 = \frac{{11}}{{11}}:\frac{3}{5} = 1:\frac{3}{5} = \frac{5}{3}
\end{array}\)

b) Cách 1:

(6,24 + 1,26):0,75 = 7,5:0,75 = 10

Cách 2:

\(\begin{array}{l}
(6,24 + 1,26):0,75\\
 = 6,24:0,75 + 1,26:0,75\\
 = 8,32 + 1,68 = 10
\end{array}\)

Lời kết

Hỏi đáp Phép chia

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF