ON
YOMEDIA

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

VDO.AI

 

 

YOMEDIA
1=>1