YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 7 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 2 trang 7 VBT Toán 5 tập 1

Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

Chín phần mười : .......................                   Hai mươi lăm phần trăm : ..............

Bốn trăm phần nghìn : ...............                   Năm phần triệu : ...........................

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chín phần mười: \(\displaystyle {9 \over {10}}\)

Hai mươi lăm phần trăm: \(\displaystyle {{25} \over {100}}\)

Bốn trăm phần nghìn: \(\displaystyle {{400} \over {1000}}\)

Năm phần triệu: \(\displaystyle {5 \over {1000000}}\)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 7 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON