YOMEDIA
NONE

Tỉ số


Để giúp các em học sinh lớp 4 chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp cũng như có thể ôn tập lại bài học một cách dễ dàng hơn. Hoc247 xin giới thiệu đến các em bài học Tỉ số​. Bài học được biên soạn đầy đủ nội dung gồm phần kiến thức cần nhớ và hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Ví dụ 1 : Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.

Ta nói :

- Tỉ số của số xe tải và số xe khách là 5 : 7 hay \(\frac{5}{7}\).

  Tỉ số này cho biết số xe tải bằng \(\frac{5}{7}\) số xe khách.

- Tỉ số của số xe khách và số xe tải là 7 : 5 hay \(\frac{7}{5}\).

  Tỉ số này cho biết số xe khách bằng \(\frac{7}{5}\) số xe tải.

Ví dụ 2 : 

Số thứ nhất Số thứ hai Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai
5 7 5 : 7 hay \(\frac{5}{7}\)
3 : 6 hay \(\frac{3}{6}\)
b (khác 0) a : b hay \(\frac{a}{b}\)

Ta nói rằng : Tỉ số của a và b là a : b hay \(\frac{a}{b}\) (b khác 0). 

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1:  Viết  tỉ số của a và b biết

a) a = 2 ; b = 3                                        b) a = 7 ; b = 4

c) a = 6 ; b = 2                                        d) a = 4 ; b = 10

Hướng dẫn giải:

  • Tỉ số của a và b là a : b hay \(\frac{a}{b}\) (b khác 0).

a) Tỉ số của 2 và 3 là 2 : 3 hay \(\frac{2}{3}\).     

b) Tỉ số của 7 và 4 là 7 : 4 hay \(\frac{7}{4}\). 

c) Tỉ số của 6 và 2 là 6 : 2 hay \(\frac{6}{2}\). 

d) Tỉ số của 4 và 10 là 4 : 10 hay \(\frac{4}{{10}}\). 

Bài 2: Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh.

a) Viết tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh;

b) Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ.

Hướng dẫn giải:

Tỉ số của a và b là a : b hay \(\frac{a}{b}\) (b khác 0). 

Cách giải:

a) Tỉ số của bút đỏ và bút xanh là 2 : 8 hay \(\frac{2}{8}\).

b) Tỉ số của bút xanh và bút đỏ là 8 : 2 hay \(\frac{8}{2}\).

Bài 3: Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.

a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ.

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.

Hướng dẫn giải:

Tỉ số của a và b là a : b hay \(\frac{a}{b}\) (b khác 0).

Cách giải :

Tổng số bạn của cả tổ là :   

      5 + 6 = 11 (bạn)

a) Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là:    5 : 11 hay \(\frac{5}{{11}}\).

b) Tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là:     6 : 11 hay \(\frac{6}{{11}}\).

Bài 4: Trên bãi cỏ có 20 con bò và có số trâu bằng \(\frac{1}{4}\) số bò. Hỏi trên bãi đó có mấy con trâu ?

Hướng dẫn giải:

  • Để tìm số trâu ta đi tìm \(\frac{1}{4}\) của 20 con. Để tìm \(\frac{1}{4}\) của 20 con ta lấy 20 nhân với \(\frac{1}{4}\), sau đó ghi thêm đơn vị vào kết quả.

Bài giải

Số trâu ở trên bãi cỏ là:

      \(20 \times \frac{1}{4} = 5\) (con)

Đáp số: 5 con

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết tỉ số của hai số vào ô trống

a 1 6 5 4 1
b 3 7 3 6 2
a : b          
b : a          

Hướng dẫn giải:

a 1 6 5 4 1
b 3 7 3 6 2
a : b 1:3 6:7 5:3 4:6 1:2
b : a 3:1 7:6 3:5 6:4 2:1

Bài 2: Lớp học có 16 học sinh nữ và 19 học sinh nam

a) Lớp có tất cả … học sinh

b) Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh của lớp là:…..

c) Tỉ số của số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp là:…..

Hướng dẫn giải:

a) Lớp có tất cả 35 học sinh

b) Tỷ số của số học sinh nữ và số học sinh của lớp là 16 : 35 hay \(\frac{{16}}{{35}}\).

c) Tỉ số của số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp là 19: 16 hay \(\frac{{19}}{{16}}\).

Hỏi đáp về Tỉ số

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF