YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 28 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 4 trang 28 VBT Toán 3 tập 2

Cho hình A và B, trong đó có một số ô vuông đã tô màu.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- Hình A có … ô vuông đã tô màu.

- Tô thêm … ô vuông để được một hình vuông có 9 ô vuông đã tô màu.

- Hình B có … ô vuông đã tô màu.

- Tô thêm … ô vuông để được một hình chữ nhật có 12 ô vuông đã tô màu.  

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

- Hình A có 7 ô vuông tô màu.

- Tô thêm 2 ô vuông để được hình có 9 ô vuông. 

- Hình B có 9 ô vuông đã tô màu. 

- Tô thêm 3 ô vuông để được một hình chữ nhật có 12 ô vuông.

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 28 VBT Toán 3 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON