YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 13 VBT Toán 3 tập 1

Giải bài 2 trang 13 VBT Toán 3 tập 1

Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi:

a) Hình tứ giác ABCD.

b) Hình chữ nhật MNPQ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Hình tứ giác ABCD.

Dùng thước đo hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh là:

AB = DC = 3cm

AD = BC = 2cm

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

AB + BC + CD + DA = 3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10cm.

b) Hình chữ nhật MNPQ

Dùng thước đo hình chữ nhật MNPQ có độ dài các cạnh là:

MN = QP = 3cm

MQ = NP = 2cm

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

MN + NP + PQ + QM = 3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10cm.

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 13 VBT Toán 3 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF