YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 13 VBT Toán 3 tập 1

Giải bài 1 trang 13 VBT Toán 3 tập 1

 a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:

b) Tính chu vi hình tam giác MNP:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

AB + BC + CD = 42 + 26 + 34 = 102 (cm)

Đáp số : 102 (cm).

b) Chu vi hình tam giác MNP là:

MP + PN + NM = 26 + 34 + 42 = 102 (cm) 

Đáp số: 102 (cm).

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 13 VBT Toán 3 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF