YOMEDIA
NONE

Toán 2 Bài: Số bị chia - Số chia - Thương


Học 247 xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 2 bài Số bị chia - Số chia - Thương. Bài giảng này bao gồm chi tiết các dạng Toán, bên cạnh đó sử dụng các bài tập minh hoạ kèm theo lời giải chi tiết cho các em tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Biết tên gọi theo vị trí của các thành phần và kết quả trong phép chia.

- Tìm giá trị của phép chia.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Xác định số bị chia, số chia và thương trong phép tính chia.

- Em ghi nhớ tên gọi theo vị trí của các thành phần và kết quả trong phép chia.

Số bị chia : Số chia = Thương

Dạng 2: Thực hiện tìm giá trị của phép chia.

Nhớ lại kiến thức đã học về phép chia và bảng chia 2.

Dạng 3: Viết phép chia khi biết giá trị của số bị chia, số chia rồi tìm giá trị của phép chia đó.

Em dùng các số đã cho để tạo thành phép tính chia, theo đúng thứ tự :

Số bị chia : Số chia = Thương

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải

Xác định vị trí của số bị chia, số chia và thương trong phép chia đã cho rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Số bị chia: Số chia = Thương

Hướng dẫn giải

Bài 2

Tính nhẩm:

2 x 3 =     2 x 4 =     2 x 5 =

2 x 6 =     6 : 2 =     8 : 2 =

10 : 2 =     12 : 2 =

Phương pháp giải

Tìm giá trị của phép nhân rồi nhẩm giá trị của phép chia tương ứng.

Hướng dẫn giải

2 x 3 = 6     2 x 4 = 8     2 x 5 = 10

2 x 6 = 12     6 : 2 = 3     8 : 2 = 4

10 : 2 = 5     12 : 2 = 6

Bài 3

Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải

-  Viết phép chia từ phép nhân cho trước bằng cách lấy tích chia cho một thừa số.

- Xác định giá trị của số bị chia, số chia và thương: Số bị chia : Số chia = Thương

Hướng dẫn giải

Bài tập minh họa

Câu 1: Hãy cho biết số nào là số bị chia, số chia và thương trong phép Toán 14 : 2 = 7

Hướng dẫn giải

Số bị chia là 14

Số chia là 2

Thương là 7

Câu 2: Tìm kết quả của phép chia khi biết số bị chia là 10, số chia là 2

Hướng dẫn giải

Ta có phép chia: 10 : 2 = 5

Kết quả của phép chia cần tìm là 5.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF