YOMEDIA
NONE

Toán 2 Bài: Ki-lô-mét


Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích cho môn Toán 2, Học 247 đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Ki-lô-mét. Tài liệu được biên soạn với đầy đủ các dạng Toán và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Đơn vị đo độ dài ki-lô-mét, kí hiệu và độ lớn của ki-lô-mét, mối quan hệ của ki-lô-mét với đơn vị mét.

- Các phép tính cộng, trừ và toán đố liên quan.

- Ứng dụng của đơn vị ki-lô-mét trong cuộc sống.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Đổi các đơn vị đo

Em ghi nhớ cách quy đổi các đơn vị

Dạng 2: Thực hiện phép tính cộng, trừ với các số có đơn vị độ dài

Với các số cùng đơn vị đo, thực hiện phép cộng hoặc trừ các số và giữ nguyên đơn vị đo ở kết quả.

Dạng 3: Tính độ dài đường gấp khúc

Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Số?

1km = ...m     ....m = 1km

1m =...dm     ...dm = 1m

1m = ...cm     ...cm = 1dm

Phương pháp giải

Đổi các đơn vị đo độ dài rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

1km = 1000m;     1m = 10dm = 100cm.

Hướng dẫn giải

1km = 1000m     1000m = 1km

1m = 10dm     10dm = 1m

1m = 100cm     10cm = 1dm

Bài 2

Nhìn hình vẽ trả lời các câu hỏi sau:

a) Quãng đường từ A đến B dài bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài bao nhiêu ki-lô-mét?

c) Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải

- Nhìn hình vẽ và tìm độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc.

- Tính tổng độ dài các đoạn thẳng có liên quan.

Hướng dẫn giải

a) Quãng đường từ A đến B dài 23km.

b) Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài 90km.

(42km + 48km = 90km)

c) Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài 65km (Vì 42km + 23km=65km).

Bài 3

Nêu số đo thích hợp (theo mẫu):

Phương pháp giải

 Đọc số liệu ghi trên bản đồ rồi điền vào bảng.

Hướng dẫn giải

Bài 4

a) Cao Bằng và Lạng Sơn, nơi nào xa Hà Nội hơn?

b) Lạng Sơn và Hải Phòng, nơi nào gần Hà Nội hơn?

c) Quãng đường nào dài hơn: Hà Nội- Vinh hay Vinh-Huế?

d) Quãng đường nào ngắn hơn: Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ hay thành phố Hồ Chí Minh- Cà Mau?

Phương pháp giải

Dựa vào số liệu đã điền của bài 3; So sánh và trả lời các câu hỏi.

Hướng dẫn giải

a) Vì 285km > 169km nên Cao Bằng xa Hà Nội hơn Lạng Sơn.

b) Vì 169km > 102km nên Hải Phòng gần Hà Nội hơn Lạng Sơn.

c) Vì 368km > 308km nên quãng đường Vinh-Huế dài hơn quãng đường Hà Nội-Vinh.

d) Vì 174km < 354km nên quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ ngắn hơn quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau.

Bài tập minh họa

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

....m = 1km

Hướng dẫn giải

Vì 1km = 1000m nên số cần điền vào chỗ chấm là 1000

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

15km + 4km = .....

Hướng dẫn giải

15km + 4km = 19km

Cần điền vào chỗ chấm là 19km.

Câu 3: Tính độ dài quãng đường từ A đến D (đi qua B và C)

Hướng dẫn giải

Quãng đường từ A đến D (đi qua B và C) có độ dài bằng độ dài đường gấp khúc ABCD

Độ dài quãng đường từ A đến D (đi qua B và C) là:

23 + 42 + 48 = 113 km

Đáp số: 113 km

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF