YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài: Đường gấp khúc, Độ đài của đường gấp khúc


Mời các em học sinh tham khảo lý thuyết bài Đường gấp khúc - Độ đài của đường gấp khúc đã được Học 247 biên soạn dưới đây, cùng với phần tổng hợp kiến thức cơ bản cần nắm, đây sẽ tài liệu hữu ích cho các em học tốt môn Toán lớp 2.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Hiểu và nhận biết được đường gấp khúc.

- Nắm được cách tính độ dài đường gấp khúc.

  • Đường gấp khúc ABCD gồm ba đoạn thẳng: AB, BC và CD.
  • Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD: 2cm + 4cm + 3cm = 9cm.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Vẽ đường gấp khúc theo yêu cầu

Nối các điểm không thẳng hàng bằng các đoạn thẳng theo thứ tự thích hợp để tạo được đường gấp khúc.

Dạng 2: Tính độ dài đường gấp khúc.

Độ dài đường gấp khúc được tính bằng tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó.

Dạng 3: Đọc tên đường gấp khúc có trong hình vẽ.

Em đọc tên các điểm đầu mút của các đoạn thẳng có trong đường gấp khúc, theo chiều nối các điểm từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 103

Bài 1

Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

Phương pháp giải

Dùng thước thẳng nối các điểm đã cho để tạo thành đường gấp khúc.

Hướng dẫn giải

Có thể nối bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như cách sau:

Bài 2

Tính độ dài đoạn gấp khúc (theo mẫu):

Mẫu: Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

3 + 2 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Phương pháp giải

Tính tổng độ dài các đoạn thẳng đã cho (cùng đơn vị đo)

Hướng dẫn giải

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Bài 3

Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Phương pháp giải

 Độ dài đoạn dây đồng đó bằng tổng độ dài ba cạnh của tam giác.

Hướng dẫn giải

Độ dài đoạn dây đồng đó là:

4 + 4 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Chú ý:

Độ dài đoạn dây có thể tính bằng cách khác là : 4 × 3 = 12(cm)

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 104

Bài 1

a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12cm và 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

b) Một đoạn gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Phương pháp giải

a) Tính tổng độ dài của hai đoạn thẳng đã cho.

b) Tính tổng độ dài của ba đoạn thẳng đã cho.

Hướng dẫn giải

a) Độ dài đường gấp khúc là:

12 + 15 = 27 (cm)

b) Độ dài đường gấp khúc là:

10 + 14 + 9 = 33 (dm)

Đáp số: a) 27cm; b) 33 dm.

Bài 2

Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Phương pháp giải

 Tính tổng độ dài các đoạn thẳng AB; BC và CD.

Hướng dẫn giải

Con ốc sên phải bò đoạn đường dài số đề-xi-mét là:

5 + 2 + 7 = 14 (dm)

Đáp số: 14 dm.

Bài 3

Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết:

a) Đường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng.

b)  Đường gấp khúc đó gồm hai đoạn thẳng.

Phương pháp giải

Liệt kê và đọc tên các đường gấp khúc.

Hướng dẫn giải

a) Đường gấp khúc là: ABCD hoặc DCBA.

b) Đường gấp khúc là: ABC; BCD.

Bài tập minh họa

Câu 1: Đường gấp khúc ABC có AB = 5cm, BC = 7cm. Độ dài đường gấp khúc ABC là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hướng dẫn giải

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 7 = 12 cm

Đáp số: 12cm.

Câu 2: Đọc tên của đường gấp khúc sau:

Hướng dẫn giải

Tên đường gấp khúc được đọc là ABC hoặc CBA.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF