YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài: Bảng chia 2


Nội dung bài học dưới đây đã được Học 247 biên soạn cụ thể và chi tiết, đồng thời có các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em dễ dàng ôn luyện kiến thức và vận dụng vào giải bài tập.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Bảng chia các số cho 2 và các bài toán đố liên quan.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Tính

Muốn tính giá trị của phép chia, em cần nhẩm lại bảng chia vừa học hoặc nhẩm theo phép nhân.

Dạng 2: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Dạng toán cho biết giá trị của nhiều nhóm, số nhóm, biết giá trị mỗi nhóm là như nhau, yêu cầu tìm giá trị của mỗi nhóm.

- Tìm cách giải: Em lấy giá trị của nhiều nhóm đã cho chia cho số nhóm.

- Trình bày bài.

- Kiểm tra lại lời giải của bài toán và mở rộng bài toán (nếu có)

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính nhẩm:

6 : 2 =     2 : 2 =     20 : 2 =

4 : 2 =     8 : 2 =     14 : 2 =

10 : 2 =     12 : 2 =     18 : 2 =

16 : 2 =

Phương pháp giải

Nhẩm lại bảng chia 2 vừa học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

6 : 2 = 3     2 : 2 = 1     20 : 2 = 10

4 : 2 = 2     8 : 2 = 4     14 : 2 = 7

10 : 2 = 5     12 : 2 = 6     18 : 2 = 9

16 : 2 = 8

Bài 2

Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo?

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy 12 cái kẹo chia cho 2.

Hướng dẫn giải

Số kẹo mỗi bạn được chia là:

12 : 2 = 6 (cái kẹo)

Đáp số: 6 cái kẹo.

Bài 3

Mỗi số 4, 6, 7, 8, 10 là kết quả của phép tính nào?

Phương pháp giải

 Nhẩm giá trị của các phép tính đã cho rồi nối với ô chứa kết quả tương ứng.

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính chia ta được:

12 : 2 = 6

8 : 2 = 4

20 : 2 = 10

16 : 2 =8

14 : 2 = 7

Nối ô chứa phép tính với ô chứa kết quả tương ứng ta được:

Bài tập minh họa

Câu 1: 12 : 2 = ?

Hướng dẫn giải

Ta nhẩm: 2 x 6 = 12 nên 12 : 2 = 6

Câu 2: Hai bạn nhỏ có 10 cái kẹo. Biết số kẹo của mỗi bạn đều bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo?

Hướng dẫn giải

Mỗi bạn có số cái kẹo là:

10:2 = 5 (cái)

Đáp số: 5 cái.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF