AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng về định nghĩa của hình thang?

   

  • A. Hình thang là tứ giác có các cạnh đối song song
  • B.  Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau
  • C.  Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song
  • D. Hình thang là tứ giác có các cạnh đối bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA