ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 97 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 4 tr 97 sách GK Toán 8 Tập 2

Xem hình, các mũi tên hướng dẫn cách ghép các cạnh với nhau để có được một hình lập phương. Hãy điền thêm vào hình b các mũi tên như vậy.

Hình 74 bài 4 trang 97 SGK Toán 8 Tập 2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta điền thêm vào hình vẽ sau các mũi tên để có được một hình lập phương.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 97 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1