YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 150 trang 61 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 150 tr 61 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Điểm kiểm tra của lớp 6C đều trên trung bình và được biểu diễn như hình 16.

a) Có bao nhiêu phần trăm bài đạt điểm 10 ?

b) Loại điểm nào cao nhất ? Chiếm bao nhiêu phần trăm ?

c) Tỉ lệ bài đạt điểm 9 là bao nhiêu phần trăm ?

d) Tính tổng số bài kiểm tra toán của lớp 6C biết rằng có 16 bài đạt điểm 6.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

8% ;

Câu b: Loại điểm 7 cao nhất chiếm 40% ;

Câu c:Tỉ lệ bài điểm 9 đạt 0%.

Câu d: 32% số học sinh trong lớp bằng 16. Do đó số học sinh của lớp 6C là:

\(16:\frac{32}{100}=\frac{16.100}{32}=50\) (học sinh).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 150 trang 61 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON