YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 6 VBT Toán 1 tập 2

Giải bài 4 trang 6 VBT Toán 1 tập 2

Viết (theo mẫu):

Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.

Số 17 gồm ….. chục và ….. đơn vị.

Số 18 gồm ….. chục và ….. đơn vị.

Số 19 gồm ….. chục và ….. đơn vị.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Số 17 gồm 1 chục và 7 đơn vị.

Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị.

Số 19 gồm 1 chục và 9 đơn vị.

-- Mod Toán 1 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 6 VBT Toán 1 tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON