YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 22 VBT Toán 1 tập 1

Giải bài 4 trang 22 VBT Toán 1 tập 1

>, <, =?

0…1 0…5 7…0 2…0
0…2 8…0 0…4 2…2
0…3 9…0 0…6 0…0
 
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

0 < 1 0 < 5 7 > 0 2 > 0
0 < 2 8 > 0 0 < 4 2 = 2
0 < 3 9 > 0 0 < 6 0 = 0

-- Mod Toán 1 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 22 VBT Toán 1 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON