ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 20 VBT Toán 1 tập 2

Giải bài 3 trang 20 VBT Toán 1 tập 2

Vẽ đoạn thẳng AO dài 3cm, rồi vẽ đoạn thẳng OB dài 5cm để có đoạn thẳng AB dài 8cm.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 

-- Mod Toán 1 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 20 VBT Toán 1 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1