ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 20 VBT Toán 1 tập 2

Giải bài 2 trang 20 VBT Toán 1 tập 2

a) Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Đoạn thẳng AB       : 5cm

Đoạn thẳng BC       : 4cm

Cả hai đoạn thẳng   : …. cm?

Bài giải

....................................................................

b) Vẽ đoạn thẳng AB, rồi vẽ đoạn thẳng BC có độ dài nêu trong phần a) (Vẽ hai cách khác nhau).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Bài giải:

Cả hai đoạn thẳng dài là:

5 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9 cm.

b)

Cách 1:

Cách 2:

 

-- Mod Toán 1 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 20 VBT Toán 1 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1