Giải bài tập SGK Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính Tin học 6