YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C4 trang 21 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập C4 trang 21 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1) Các website khác nhau có thể có chung địa chỉ website.

2) Các trang web khác nhau trong cùng 1 website sẽ có 1 phần địa chỉ giống nhau.

3) Thông tin trên website chỉ có ở dạng văn bản.

4) Các văn bản đưa vào website phải không có dấu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 4

Hướng dẫn giải

- Các website khác nhau được phân biệt bởi địa chỉ website khác nhau của chúng.

- Trang web đầu tiên mở ra khi truy cập vào địa chỉ website gọi là trang chủ. Trên trang chủ có các liên kết đến trang web thành phần. Chú ý quan sát dòng chữ trong ô địa chỉ của các trang này, chúng đều có chung phần địa chỉ website cố định và chỉ khác nhau ở phần đuôi còn lại.

- Thông tin trên website có ở nhiều dạng: hình ảnh, văn bản, video,...

- Các văn bản đưa vào website có thể có dấu hoặc không.

Lời giải chi tiết

Câu đúng: 2) Các trang web khác nhau trong cùng 1 website sẽ có 1 phần địa chỉ giống nhau.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C4 trang 21 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF