YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C3 trang 21 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập C3 trang 21 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1) Website là một trang web.

2) Một website có thể chỉ có một trang web.

3) Mỗi website có một địa chỉ website riêng.

4) Một website bao gồm nhiều trang web.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 3

Hướng dẫn giải

Website là tập hợp các trang web có liên quan đến nhau và được gắn cùng một địa chỉ.

Lời giải chi tiết

Câu đúng là:

3) Mỗi website có một địa chỉ website riêng.

4) Một website bao gồm nhiều trang web.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 trang 21 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF