YOMEDIA
ZUNIA12

Tin học 6 Cánh diều Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán


Tài liệu dưới đây nhằm giúp các em nắm củng cố và hệ thống hóa lại được những kiến thức quan trọng của bài Cấu trúc lặp trong thuật toán trong chương trình Tin học 6. Chúc các em học tập thật tốt nhé!

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Vòng lặp

a. Thật toán ở hình 1b là thuật toán để giải bài toán hình 1a.

b. Thao tác được lặp đi lặp lại:

+ Hỏi số tranh của một bạn, cộng thêm vào tổng đang có.

+ Hành động lặp đó được lặp đi lặp lại 4 lần.

- Khi có một (hay nhiều) thao tác thực hiện lặp lại một số lần liên tiếp trong quá trình thực hiện thuật toán thì cần dùng cấu trúc lặp.

 

2. Biến đếm và thể hiện cấu trúc lặp khi biết trước số lần lặp

- Biến: đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện thuật toán, chương trình.

- Mẫu cấu trúc lặp có số lần biết trước:

Lặp với đếm từ số đếm đầu đến số đếm cuối:

+ Các thao tác cần lặp

Hết lặp.

 

3. Thể hiện cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp

- Mẫu cấu trúc lặp không biết trước số lần lặp:

+ Lặp khi điều kiện lặp được thỏa mãn:

+ Các thao tác cần lặp

+ Hết lặp.

Bài tập minh họa

Bài tập minh họa

Bài 1: Cho trước một dãy số có 20 số nguyên. Nhiệm vụ được giao: Cần thông báo lần lượt bình phương của mối số nguyên trong dãy đã cho. Em hãy mô tả thuật toán cho nhiệm vụ đó?

Hướng dẫn giải

- Đầu vào:  Dãy số có 20 số nguyên

- Đầu ra: Thông báo lần lượt bình phương của mối số nguyên trong dãy đã cho

- Các bước của thuật toán:

+ Bước 1: Tổng đang có =0

+ Bước 2: Lặp với đếm từ 1 đến 20

- Thông báo lần lượt bình phương của mỗi số nguyên trong dãy, gọi là bình phương mỗi số nguyên

- Hết lặp

+ Bước 3: Thông báo: Đáp số cần tìm là Tổng đang có

 

Bài 2: Em hãy mô tả thuật toán tìm tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1, đến khi lần đầu tiên nhận được tổng số lớn hơn 500 thì dừng lại và thông báo tổng số đó

Hướng dẫn giải

- Đầu vào: Các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1

- Đầu ra: Tổng các số tự nhiên liên tiếp lớn hơn 500

- Các bước của thuật toán

+ Bước 1: Tổng đang có =0

+ Bước 2:  Lặp khi tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 bé hơn 500

a. Các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1, gọi là các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1

b. Cộng thêm các số liên tiếp bắt đầu từ 1 vào Tổng đang có

- Hết lặp

+ Bước 3: Thông báo: Đáp số cần tìm là Tổng đang có

Luyện tập

Học xong bài này, em sẽ:

  • Biết được cấu trúc lặp trong thuật toán là gì và khi nào trong thuật toán có cấu trúc lặp.
  • Thể hiện được cấu trúc lặp khi biết và khi không biết trước số lần lặp cần làm.

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 6 Cánh diều Chủ đề 6 Bài 4 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Tin học 6 Cánh diều Chủ đề 6 Bài 4 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 89 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều

Luyện tập 1 trang 92 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều

Luyện tập 2 trang 92 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều

Tự kiểm tra trang 92 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều

Bài tập F13 trang 47 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập F14 trang 47 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập F15 trang 47 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Hỏi đáp Bài 4 Tin học 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON