Tuần 1 - Chính tả Tập chép: Cậu bé thông minh và Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ - Tiếng Việt 3

Lý thuyết FAQ

Học 247 mời các em học sinh cùng tham khảo bài học Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minhPhân biệt l/n, an/angBảng chữ dưới đây. Chúc các em tập chép thật đẹp, viết bài không sai chính tả và đặc biệt là các em có thể phân biệt được l/n, an/ang khi đọc, viết và tập chép.

Tóm tắt lý thuyết

Câu 1: (SGK trang 6) Tập chép: Cậu bé thông minh (từ hôm sau... đến để cẻ thịt chim.)

 • Trả lời câu hỏi:
  • Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào?
   • Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.
  • Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa
   • Các chữ trong bài chính tả được viết hoa là: Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

Câu 2: (SGK trang 6) Điền vào chỗ trống:

Câu a: l hay n?

 • hạ ....ệnh → hạ lệnh
 • ... ộp bài → nộp bài
 • hôm ... ọ → hôm nọ

Câu b: an hay ang?

 • đ`...  hoàng → đàng hoàng
 • đ`... ông → đàn ông
 • s´... loáng → sáng loáng

Câu 3: (SGK trang 6) Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự Chữ Tên chữ
1 a a
2 ă á
3 â
4 b
5 c
6 ch Xê hát
7 d
8 đ đê
9 e e
10 ê ê

Lời kết

 • Học xong bài này, các em cần nắm:
  • Chép đúng (chính tả, các từ viết hoa...) và cố gắng rèn chữ rõ ràng, sạch đẹp
  • Phân biệt được l/n, ang an và viết đúng các từ có các vần đó
  • Nhận biết được chữ và đọc tên chữ một cách chính xác
 • Các em có thể tham khảo thêm bài học Tập đọc Hai bàn tay em để chuẩn bị cho bài học tiếp theo được tốt hơn.

Được đề xuất cho bạn