ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tuần 1 - Chính tả Tập chép: Cậu bé thông minh và Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ - Tiếng Việt 3


Học 247 mời các em học sinh cùng tham khảo bài học Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minhPhân biệt l/n, an/angBảng chữ dưới đây. Chúc các em tập chép thật đẹp, viết bài không sai chính tả và đặc biệt là các em có thể phân biệt được l/n, an/ang khi đọc, viết và tập chép.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

Câu 1: (SGK trang 6) Tập chép: Cậu bé thông minh (từ hôm sau... đến để cẻ thịt chim.)

 • Trả lời câu hỏi:
  • Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào?
   • Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.
  • Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa
   • Các chữ trong bài chính tả được viết hoa là: Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

Câu 2: (SGK trang 6) Điền vào chỗ trống:

Câu a: l hay n?

 • hạ ....ệnh → hạ lệnh
 • ... ộp bài → nộp bài
 • hôm ... ọ → hôm nọ

Câu b: an hay ang?

 • đ`...  hoàng → đàng hoàng
 • đ`... ông → đàn ông
 • s´... loáng → sáng loáng

Câu 3: (SGK trang 6) Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự Chữ Tên chữ
1 a a
2 ă á
3 â
4 b
5 c
6 ch Xê hát
7 d
8 đ đê
9 e e
10 ê ê
 • Học xong bài này, các em cần nắm:
  • Chép đúng (chính tả, các từ viết hoa...) và cố gắng rèn chữ rõ ràng, sạch đẹp
  • Phân biệt được l/n, ang an và viết đúng các từ có các vần đó
  • Nhận biết được chữ và đọc tên chữ một cách chính xác
 • Các em có thể tham khảo thêm bài học Tập đọc Hai bàn tay em để chuẩn bị cho bài học tiếp theo được tốt hơn.

 

 

YOMEDIA
1=>1